SISTE FASE: Den tidligere politilederen Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff - 21 års fengsel - i Oslo tingrett i september 2017. Nå er ankesaken i Borgarting lagmannsrett inne i sin siste fase. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
SISTE FASE: Den tidligere politilederen Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff - 21 års fengsel - i Oslo tingrett i september 2017. Nå er ankesaken i Borgarting lagmannsrett inne i sin siste fase. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Eirik Jensen

Gikk i strupen på Jensen. Slik skal han slå tilbake

For Eirik Jensen «står det om livet», når saken mot han skal avgjøres i Borgarting lagmannsrett. I dag får han mulighet til å slå tilbake mot påtalemyndigheten.

Den tidligere politilederen Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff - 21 års fengsel - i Oslo tingrett i september 2017. 61-åringen anket på stedet, og siden den gang har han kjempet sitt livs kamp for å bli frikjent i lagmannsretten.

Eirik Jensen har selv sagt at det står om livet når saken mot ham i disse dager avgjøres i Borgarting lagmannsrett, og like etter klokka 09.00 i går startet de dramatiske prosedyrene i ankesaken.

I løpet av dagen la Spesialenheten for politisaker, fram sin argumentasjon for bevisene. Det er forventet at påtalemyndigheten vil fortsette fram til lunsj i dag, før Jensens forsvarere tar over. I løpet av totalt tre dager med prosedyre skal 72 rettsdager, over 120 vitner og flere tusen dokumenter gjøres rede for.

LIVE: Prosedyrene i rettssaken mot Eirik Jensen fortsetter. I dag skal forsvaret starte sin prosedyre. Dagbladets Trym Mogen og Martine Aurdal tar deg gjennom ... Vis mer

- Endret forklaring

Spesialenheten ventet ikke lenge i går før de gikk i strupen på Eirik Jensen, med harde angrep på den tidligere polititoppens troverdighet. Mye tid ble brukt på å vise til Jensens endrede forklaringer, den store mengden SMS-kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen, gaver og det aktoratet mener er forsøk på avledning fra Jensen i saken.

Eirik Jensen sier selv til Dagbladet at han opplevde den første dagen av prosedyrene som tøff.

- Jeg ser på dagen i dag på akkurat samme måte som gårsdagen. Vi har vår tilmålte tid, og nå gjelder det å utnytte den så godt som mulig, sier Jensen på vei ut av rettssalen.

Han sier han opplever at Spesialenheten har påstander og konklusjoner, og at alle presenteres med et minustegn.

- Dette har vært en kjempetøff reise i mer enn fem år. Man blir påvirket av det. Det er ikke noe lystig scenario, sier han.

- Et kriminelt samarbeid

Spesialenheten brukte i går blant annet mye tid på Jensens opptreden da badet hans ble pusset opp i 2005-2006.

Cappelen har forklart at han betalte for håndverkere og deler av oppussingen. Spesialenheten mener at dette stemmer, og peker blant annet på flere falske kvitteringer som Jensen tok vare på. Rørleggeren som utførte arbeid på badet var et sentralt medlem av Cappelens hasjliga. Jensen har forklart at han ikke har betalt en nå avdød dansk snekker for arbeid utført på badet.

Opplysningene om oppussingen omtales som det kanskje viktigste beviset i saken.

- Bare at Cappelen er involvert, at han skaffer svart arbeidskraft og at Jensen har mottatt et falsk bilag, viser forholdet mellom dem. De kjente hverandre svært godt og stolte på hverandre. Sammenstilt med andre bevis, viser det at de hadde etablert et kriminelt samarbeid, sa aktor og Spesialenheten-sjef Jan-Egil Presthus i retten i går.

JENSEN: Dette skjedde under aktoratets prosedyre mot den korrupsjonstiltalte politimannen, Eirik Jensen. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

- Ville ikke avhøres

Aktor Guro Glærum Kleppe viste til Jensens skriftlige forklaringer i et notat og i boka «På innsida. Historien om mitt politiliv».

- Han ville ikke la seg avhøre, men hadde ingen problemer med å komme med sin egen versjon skriftlig og publisere den, sier Spesialenheten-aktoren.

Kleppe slo også tilbake mot kritikk som har kommet fra Jensens forsvarere, som hun mener flere ganger har forsøkt å komme med avledninger i saken.

- Det er reist kritikk mot Asker og Bærum politidistrikt, Spesialenheten og Riksadvokaten for hvordan etterforskningen har blitt håndtert. Kritikken er etter vår mening grunnløs og spekulativ, sa Kleppe.

- Spekulasjoner

Hun viste til at en rekke av de involverte etterforskerne har vitnet i saken. Både personell fra Kripos og Økokrim har bistått Spesialenheten i etterforskningen.

- Det er ikke slik at etterforskningen ble outsourcet, slik Eirik Jensen anførte i sin sluttanmerkning, sa hun og la til:

- Det har vært flere spekulasjoner om at Asker og Bærum ville ta Jensen.

Hun viste videre til Ila-samtalene, som har fått flengende kritikk av Jensens forsvarere. De mener politifolkene har gått for langt i å gi Cappelen lovnader om straffereduksjon ved å forklare seg om Jensen.

- De (avhørene) er blitt omtalt som «kriminelle» av Randby og Elden. Vi har hørt opptakene, og det er ikke tvil om at de har opptrådt redelig, sa Kleppe.

Cappelens motiv har også blitt tatt opp i retten, blant annet ved spørsmål om Cappelen ville slippe straff.

- For å få en lavere straff, er Cappelen nødt til å få lagretten til å tro på det han sier. Tas han i løgn på det vi kan etterprøve, svekkes hele forklaringen hans. Han er nødt til å forholde seg til sannheten for å få noe igjen, sa Kleppe.

- Skremmende

Kleppe brukte også tid på å snakke om det mye omtalte McDonald's-møtet høsten 2013. Jensens forsvarere har brukt mye tid på å forsøke å bevise at Cappelen var under pengepress og trusler og at dette kan ha vært en motivasjon for ham til å snakke inn Eirik Jensen.

- Cappelen møter altså svensk-albansk mafia, og Jensen vet alt om dette møtet. Han gjør ikke noe politimessig med det og varsler ingen, på tross av politiets oppgave om allmennpreventive hensyn. Jensens forklaring er skremmende, sa Kleppe.

Skal slå tilbake

I dag er det som nevnt Jensen og hans forsvarere som får muligheten til å slå tilbake, og forklaringene fra de to sidene står steilt imot hverandre.

Der Spesialenheten mener Jensen har holdt en beskyttende hånd over «narkobaronen» Gjermund Cappelen, slik at sistnevnte kunne operere i fred for politiet, mener Jensen og hans forsvarere at han har brukt Cappelen som en viktig informant for å vite hva som beveger seg i kriminelle miljøer.

FORSVARER: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden er ikke imponert over aktoratets prosedyre. Reporter: Trym Mogen / Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, er klar på at de i dag kommer til å gå rett i angrep på Spesialenhetens framstilling av saken.

- Ja, det er det som hører hjemme i prosedyrer … Å oppsummere bevisførselen. Vi har notert oss at de flere ganger - også i dag - tror, mener og oppfatter. Det mener vi er helt irrelevant i en straffesak.

- Det er en god del ting spesialenheten tolker, gjetter og tror i denne saken, hvor vi naturligvis har andre oppfatninger. Det som er interessant her er ikke hva man tror, men hva de har bevist opp mot tiltalen. Altså: Har de forsøkt å føre bevis og har de ført bevis for at Jensen er skyldig i innførsel av narkotika, sier Elden til Dagbladet.

- Ikke skyldig

Forsvareren mener påtalemyndigheten ikke kan bevise at Jensen er skyldig.

- Jensen ble dømt til 21 år i tingretten. Har dere en annen strategi nå i lagmannsretten?

- Ja, vi har en strategi om at det som er riktig skal komme fram - slik at han ikke blir dømt. Det er en god strategi. Vårt mål har vært å påvise at det ikke foreligger bevis som tilsier at han er skyldig i tiltalen. Det er kanskje det viktigste.

Hva konkret som vil komme i dagens prosedyre vil han ikke si noe om.

- Det må dere vente på, sier Elden til Dagbladet.