Gikk i strupen på Røkke

Tore Lindholt gikk rett i strupen på Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten. Det skjedde foran en måpende generalforsamling i Aker RGI i går. De to RGI-toppene ble beskyldt for lovbrudd og tapping av selskapet til egen fordel. Saken kan havne hos Økokrim.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette blir en heller kjedelig seanse, mente Per Eikrem, informasjonssjef i Aker RGI, mens noen titalls grånende aksjonærer tuslet inn i Konserthuset til ekstraordinær generalforsamling i går formiddag.

På podiet satt blant annet Kjell Inge Røkke, som eier nær to tredjedeler av Aker RGI og konsernsjef Bjørn Rune Gjelsten, flankert av et korps våpendragere på første benk.

Ettersom aksjonærer normalt tar imot sine utbytte-inntekter med åpne hender, var det ingen som hadde ventet innsigelser på forslaget om å utbetale et ekstrautbytte til Aker RGIs aksjonærer på åtte kroner per aksje. Røkkes andel gir ham en utbetaling på 400 millioner kroner og Gjelsten får 20 millioner kroner.
Frammøtet tydet på at forslaget var lite kontroversielt, bare 82 av nærmere 15 000 aksjonærer hadde møtt fram. Røkke og Gjelsten regnet derfor neppe med motstand av betydning.

Lovbrudd

Da sjefen for Folketrygdfondet Tore Lindholt, som er en av de største investorene i det norske aksjemarkedet, ba om ordet og gikk på talerstolen, vekslet Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten blikk.

De skjønte nok da at selskapets nest største aksjonær, ville ha innsigelser. I 1996 var Folketrygdfondet storaksjonær i det tidligere Aker, og markerte sin motstand mot fusjonen ved å stemme blankt.

Men både Røkke og Gjelsten var helt uforberedt på den stormen som skulle komme.

De var helt uforberedt på at Lindholt åpent skulle anklage dem for lovbrudd, manglende etikk, tapping av selskapet til egen fordel og på bekostning av andre aksjonærer. Blant annet. Slik at de grånende minoritetsaksjonærene måpet der de satt, og storaksjonærene ble hvite i ansiktet, og kjempet for å holde maska.

- Det har ikke blitt den 25 prosents avkastning for aksjonærene som de ble forespeilet. I stedet tok det ikke lang tid før skjelettene i RGI begynte å falle ut av de skapene de var gjemt i til fusjonen var kommet i havn, sa Lindholt.

Deretter ga han flere eksempler på det han mente var brudd på aksjelovens bestemmelser om at aksjonærer ikke skal forfordeles.

Etter det Dagbladet erfarer, har ikke Økokrim noen aktiv etterforsking i dette sakskomplekset, men det er klart at Økokrim når som helst kan starte egen etterforsking - uten at det foreligger en anmeldelse.

Lindholt ga også flengende kritikk av Aker RGIs kjøp av Storebrand-aksjer i fjor. Disse ble brukt til å stemme ned fusjonen mellom Storebrand og Kreditkassen.

At Aker RGI tidligere i høst betalte Røkke en milliard kroner for Røkkes eierandeler i blant annet fotballagene Wimbledon og Molde, var også et eksempel på forfordelig av de øvrige aksjonærene, mente Lindholt.

Han stilte også spørsmål ved om kjøpet var i strid med Aker RGIs formålsparagraf.

Vennekjøp?

Lindholt ga også indirekte støtte til ryktene som har gått om at kursen på Aker RGI-aksjene holdes oppe av «venner», som dermed, ifølge ryktene, sørger for at kursen holdes kunstig oppe.

Ifølge ryktene er både Gjelsten og Røkke truet av en nedre grense for hvor langt aksjekursen kan gå ned før deres private kreditorer griper inn.

Aker RGI har falt som en stein på Oslo Børs i høst. Røkkes aksjer var i går verdt fire milliarder kroner. I mai var de samme aksjene verdt 6,6 milliarder kroner. Røkke har lenge avvist at han har problemer med sin private gjeld.
- Det har heller ikke vært uinteressant å følge med i den noe spesielle kursutvikling som Aker RGI-aksjen hadde i en periode forut for fremleggelsen av de foreliggende forslag, der aksjen på forbausende vis ikke falt i takt med det øvrige marked. Dette var ikke minst forbausende tatt i betraktning hvor lett aksjekursen har hatt for å falle i den periode da aksjemarkedet generelt var stigende, uttalte Lindholt.

Folketrygdfondets sjef konkluderte med at en rekke transaksjoner i Aker RGI ikke har vært god etikk, og heller ikke god butikk.

- Hva vi står overfor i Aker RGI er etter de juridiske og andre vurdringer vi har foretatt, både en forfordeling av aksjonærer og en tapping av selskapets ressurser til fordel for en eller noen få aksjonærer.

- Vi står overfor noe som selv i et selskap med bare én eier etter omstendighetene kan være ulovlig og som er helt uakseptabelt i et børsnotert selskap uansett hvor stor eierandel hovedaksjonæren har - simpelthen fordi en aksjonær i et børsnotert selskap ikke kan sette likhetstegn mellom sine interesser og selskapets interesser, sa Lindholt.

Og i fall noen var i tvil, understreket han at Folketrygdfondet ville stemme imot forslaget om et ekstraordinært utbytte.

Muldvarp

Kjell Inge Røkke, som er kjent for sitt heftige temperament, lot seg ikke be to ganger når han skulle svare Lindholt.

- Ingen har vært mer aktiv i muldvarpvirksomhet enn Lindholt. Han har brukt enhver anledning til å snakke negativt om vår inntreden i Aker, sa Røkke til generalforsamlingen, før han henvendte seg direkte til Lindholt:
- Du har oppført deg utidig i møter med med representanter for Aker RGI, selv om vi på alle mulige måter har forsøkt å tilfredsstille dine krav. I dag velger du å skape mer splid og mer hersk, noe som bare vil skade selskapet.

- Hvorfor valgte du ikke å selge aksjene? spurte en opphisset Røkke, som åpenbart konsentrerte seg for å holde seg rolig.

- Uttalelsene fra Lindholt er sterke, og vi tar dem seriøst, og vi vil absolutt følge dem opp, men jeg synes det er begredelig å bruke så mye tid på en aksjonær som har brukt så mye energi på å underminere min inntreden i Aker RGI, sa Røkke.

- Fra vi kjøpte de første aksjene i Aker, har Lindholt spredt uriktige opplysninger om oss. Det er utrolig at statens egen representant kan opptre slik.

Og ikke overraskende var det de færreste aksjonærene som hadde latt seg overbevise av Lindholts tordentale. 90 prosent stemte for det ekstraordinære utbyttet.
- Vi er ikke ferdige med behandlingen av disse spørsmålene, sier Tore Lindholt.

- øMed anklager om lovbrudd ville det kanskje ikke være unaturlig om dere kontaktet Økokrim?

- Vi har ikke tatt kontakt med Økokrim. Vi behandler slike spørsmål på selvstendig grunnlag i forhold våre aksjonærinteresser.

- Røkke stiller spørsmål om hvorfor du ikke selger aksjene i Aker RGI når du er så kritisk.

- Man kan ikke bare løpe fra sitt eget eieransvar ved å selge seg ut av et selskap, sier Lindholt.

<B>FIKK JULING:</B> Kjell Inge Røkke fikk beskyldninger om både lovbrudd og tapping av penger fra Aker RGI, av Tore Lindholdt. - Det er utrolig at statens egen representant kan opptre slik, sier Røkke.