NYTT SELSKAP: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene. Foto: Christian Roth Christensen
NYTT SELSKAP: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Gir 130 milliarder til nytt veiselskap

Får ansvaret for sju store veistrekninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene.

Selskapet skal finansieres med statlige midler og med bompenger.

Forutsigbar finansiering skal sikre en mer helhetlig tilnærming til veibygging. Målet er - litt enkelt sagt - mer vei for pengene.

Samtidig består Statens vegvesen som statens viktigste veiutbygger. Men sju utvalgte prosjekter skal i første omgang løftes inn i det nye selskapet. Bompengeandelen blir den samme som det er lagt opp til i eksisterende planer.

Sørlandet og E6 - For å få til et moderne samferdselsnett må vi bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Dette selskapet gir oss et nytt verktøy - et selskap som har utbygging som sin viktigste oppgave, sier leder av transportkomiteen på Stortinget Linda Hofstad Helleland (H).

Hun presenterte planene under en pressekonferanse i Stortinget tirsdag sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp og de samferdselspolitiske talsmennene Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Raja (Venstre).

Prosjektene som selskapet skal starte med - og gjennomføre innen 20 år til en samlet kostnad av 130 milliarder kroner, er E39 Lyngdal - Ålgård, E18/E39 Kristiansand - Lyngdal, E18 Langangen - Grimstad, E6 Kolomoen - Moelv, E6 Moelv - Ensby, E6 Ulsberg - Melhus og E6 Ranheim - Åsen.

Frihet og ansvar Raja sier at selskapet skal rette alle sine ressurser inn på å bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og selv prioritere rekkefølgen på utbyggingen av prosjektene.

- Selskapet får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt trykk på det som er selskapets hovedoppgave, nemlig å bygge gode og trygge veier raskt og kostnadseffektivt. Slik får vi mer vei for pengene, sier Raja.

Grøvan peker på forutsigbarhet som en nyvinning:

- Vi tror det er stor enighet om at norsk veiutbygging har hatt oppstykkede prosjekter og manglet forutsigbar finansiering. Som et første skritt mot et mer moderne og sammenhengende veinett, får det nye selskapet i oppgave å bygge ut deler av hovedveinettet, han.

Mer OPS Samarbeidspartiene vil også utvide ordningen med veibygging gjennom OPS - offentlig-privat samarbeid. Med OPS får private aktører ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier.

- Vi vil øke bruken av OPS og gjøre det på en smartere måte. De aktuelle veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden 3 til 6 milliarder kroner, sier Solvik-Olsen.

I første omgang skal følgende strekninger vurderes for OPS, i tillegg til de tre som ligger inne i statsbudsjettet: E16 Oppheim - Skulestadmo i Hordaland, E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland, E6 Sørfoldtunnelene i Nordland og veistrekninger og fjordkryssinger på E39.

(NTB)