FOTGJENGERE: Samferdselsminister Marit Arnstad (t.h.), statminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (t.v.) på vei til presentasjonen av Nasjonal transportplan 2014-2023. Foto: Berit Roald/NTB scanpix.
FOTGJENGERE: Samferdselsminister Marit Arnstad (t.h.), statminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (t.v.) på vei til presentasjonen av Nasjonal transportplan 2014-2023. Foto: Berit Roald/NTB scanpix.Vis mer

Gir 8 milliarder til syklister og fotgjengere

Vil få ned bruken av privatbiler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil bruke i alt 8,2 milliarder kroner i årene 2014-2023 på tiltak for syklister og fotgjengere. Det ble klart da Nasjonal transportplan ble lagt fram fredag ettermiddag.

- Med flere syklister i trafikken får vi bedre framkommelighet, mer miljøvennlig transport og bedre folkehelse. Sykkel må bli et naturlig transportvalg for flere enn i dag, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Den økte satsingen betyr at det årlig vil bli brukt i gjennomsnitt 820 millioner kroner til sykkeltiltak, noe som er om lag 400 millioner kroner mer enn en videreføring av nivået i statsbudsjettet for 2013.

Dette gjøres også som et tiltak for å få ned bruken av privatbiler i de største byene.

I tillegg til bygging av gang- og sykkelveier langs dagens veinett vil slike veier også bli bygget som del av nye og større veiprosjekter og som del av bymiljøavtalene. I enkelte bymiljøavtaler kan denne type tiltak også bli finansiert på annen måte, blant annet ved bompenger.

Regjeringen har som mål at sykkeltrafikkens andel av den samlede persontransporten skal økes fra fire prosent i dag til åtte prosent i løpet av tiårsperioden.

Regjeringen vil legge til rette for at andelen som reiser med kollektivtransport, sykler og går øker betydelig, og vil redusere bruken av privatbil.

Beregninger utført av transportetatene viser at dersom trenden i transportetterspørselen vedvarer i løpet av planperioden vil antall bilturer per døgn i de fire største byområdene øke fra 3,5 mill. i 2014 til 4,1 mill. i 2024.