- Gir ansikt til foreldre-uro

SV-leder Audun Lysbakken mener en rekke saker om barnehageeiere som tjener gode viser at vi har et systemproblem. Moxnes mener det avslører at regjeringen bløffer.

REAGERER: Foreldrene Silje Ottestad, Ingvild Carstens og Ole Ørjan Hilden har alle hatt, eller har barn i barnehagen. De reagerer på at ikke mer av pengene barnehagen har fått i offentlig støtte og foreldrebetaling brukes på barna. Foto: Carina Johansen
REAGERER: Foreldrene Silje Ottestad, Ingvild Carstens og Ole Ørjan Hilden har alle hatt, eller har barn i barnehagen. De reagerer på at ikke mer av pengene barnehagen har fått i offentlig støtte og foreldrebetaling brukes på barna. Foto: Carina JohansenVis mer

En gruppe foreldre står i dag fram i Dagbladet og forteller at de føler seg lurt av barnehagen som har gått med millionoverskudd i en årrekke.

Eier og styreleder har over ti år bevilget seg selv rundt 16 millioner i utbytte og lønn.

SV-leder Audun Lysbakken tror ikke de er de eneste foreldrene som føler det slik.

- Jeg kan ikke gjør noen vurdering på om denne barnehageeieren har gjort noe formelt galt eller ikke, men disse foreldrene gir et ansikt til en uro som jeg tror mange kjenner på rundt om i landet: Hvor mye penger som forsvinner ut av barnehagene, i stedet for å gå til barna, sier Lysbakken.

- Mange saker

SV-lederen mener det som kommer fram i Dagbladets sak, inngår i et mønster:

- Det er kommet fram så mange saker knyttet til ulike spørsmål når det gjelder profitt, enten det er store utbytter som her, oppkjøpsfond som kjøper seg inn eller rare eiendomstransaksjoner. Det viser at vi har et systemproblem, sier han.

- Som å stjele fra barna

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er enda tydeligere på hva han synes om barnehager som tar store utbytter.

- Det blir som å stjele penger fra barna. Hadde styreren i en kommunal barnehage gjort noe liknende, ville det vært kriminelt. Når eiere i kommersielle barnehager gjør det, er det dessverre fritt fram. Det viser at regjeringen bløffer når de påstår at det ikke tas ut store utbytter og at dette ikke er en arena for profitt, sier Moxnes.

Ifølge lovverket skal foreldrebetaling og støtte fra det offentlige, som er de fleste barnehagenes eneste inntekter, komme barna til gode.

Samtidig åpnes det for at barnehagene kan ha et rimelig overskudd.

Til Dagbladet sier ekspert på barnehageøkonomi Trond Erik Lunder ved Telemarksforskning, at det ikke egentlig er noen maksgrense for hvor mye barnehagene kan ta ut, så lenge bemanningen og lønnsnivået til de ansatte er innenfor regelverket.

Han mener likevel at saker, som den Dagbladet omtaler der overskuddene har vært opp til 30 prosent, nærmer seg en grense.

- Lovverket fullt av hull

- Lovverket er fullt av hull, og ikke tilpasset dagens virksomhet, mener Lysbakken.

- Mange vil mene at SV var delaktig i det som gjør at vi har dette lovverket, som pådriver av barnehageforliket?

- Kristin Halvorsen (tidligere SV-leder red.anm.) var en pådriver for et strengere regelverk enn det var mulig å få gjennom på den tiden. Dessuten er det stor forskjell på situasjonen i dag og situasjonen for ti år siden. Nå er det mye mer kommersielt i barnehagesektoren, store kjeder og stadig flere historier om profitt. Da må lovverket oppdateres, sier han.

- En ny barnehagelov er ute på høring. Er ikke den bra nok?

- Regjeringen vil prøve seg med nye reguleringer, uten å gjøre noe med kjernen av problemet, nemlig muligheten for å ta ut profitt i barnehagen. Det er så mange måter å få ut profitt på. Jeg har ingen tro på at de vil klare å løse dette problemet, så lenge de er for at barnehageeiere skal kunne ta ut profitt. Det er heller ingen god grunn til at det skal kunne tas ut profitt på noe som er fullfinansiert av foreldrene og det offentlige, mener SV-lederen.

- Må gjøre som i skolen

Bjørnar Moxnes vil ha kommersielle aktører ut av barnehagene.

- Vi må gjøre som i skolen, der alle pengene som bevilges kan bli der til elevenes beste. Det gir ikke mening at det er feil å ta penger fra en 8-åring som går i skolen, men greit å ta fra 5-åringer i barnehagen.

- Kan ikke noe profitt bidra til å lage et initiativ til å skape arbeidsplasser og bidra til mangfold i barnehagesektoren?

- Vi ser at kommersialiseringen ødelegger mangfoldet, ikke styrker det, sier Moxnes og viser til kommersielle konsern som kjøper seg opp i barnehagesektoren. Den innovasjonen som skjer, er at de presser bemanningen ned for å få mest mulig penger ut. Det er vi sterkt imot, sier han.

Moxnes tar også til orde for likebehandling av de offentlige og de private barnehagene på krav både til bemanning, pedagogtetthet, hvilke barn de skal ta inn og åpenhet.

- Offentlighetsloven må også gjelde for private drivere, så vi vet hva pengene går til. Siden dette ofte er aksjeselskaper er de ikke omfattet av offentlighetsloven. Det bør ikke være en forretningshemmelighet hva skattepengene våre går til, mener han.