GIR SEG: Stortingsrepresentant Helge André Njåstad har siden 2013 ledet partiets organisasjonsutvalg som blant annet håndterer varslingsaker og brudd på partiets retningslinjer, men har gitt beskjed om at han ikke vil lenger. Mandag vil partiets sentralstyre velge en ny leder-.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
GIR SEG: Stortingsrepresentant Helge André Njåstad har siden 2013 ledet partiets organisasjonsutvalg som blant annet håndterer varslingsaker og brudd på partiets retningslinjer, men har gitt beskjed om at han ikke vil lenger. Mandag vil partiets sentralstyre velge en ny leder-. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Fremskrittspartiet

Gir seg som «skandale-sjef»

Helge André Njåstad har varslet sentralstyret om at han ikke lenger vil lede Frps organisasjonsutvalg, internt også kalt «skandalepolitisk utvalg».

Njåstad sier til Dagbladet at han varslet sentralstyret etter landsmøtet i vår at han ikke ville ta en ny runde.

- Fire år er nok i en slik rolle, som krever mer og mer tidsbruk. Kombinert med rollen som finanspolitisk talsmann blir det for mye, sier Njåstad om bakgrunnen for at han har bedt om avløsning fra utvalget som internt også går under navnet «skandalepolitisk utvalg».

For i tillegg til å jobbe med organisasjonsutvikling, forberede saker om vedtektsendringer og forberede saker som angår medlemskap i partiet, håndterer utvalget varsler mot tillitsvalgte og brudd på partiets etiske retningslinjer.

Metoo-saker

I kjølvannet av metoo-kampanjen har det vært særlig travelt for utvalget. I likhet med de andre partiene mottok Frp varsler mot tillitsvalgte i partiet. Ved utgangen av mai var status at det hadde kommet inn varsler mot ni personer i Frp. I seks av sakene ble det konkludert med at det ikke hadde skjedd brudd på retningslinjene. For tre personer fikk sakene konsekvenser. En av dem er stortingsrepresentant Ulf Leirstein som trakk seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson for Frp i vinter.

Partileder Siv Jensen og daværende generalsekretær Geir Mos håndtering av saken mot daværende ordførerkandidat og sentralstyremedlem Trond Birkedal, ble slaktet av et internt utvalg. På bakgrunn av utvalgets anbefaling ble retningslinjene skjerpet, og organisasjonsutvalget fikk ansvar for å saksbehandle å følte opp anklager om sex-trakassering og overgrep i partiorganisasjonen.

Mandal-ordfører overtar?

Njåstad overtok vervet som leder av organisasjonsutvalget etter tidligere nestleder Per Arne Olsen. Mandag vil sentralstyret peke ut en ny leder av utvalget. Etter det Dagbladet erfarer, ligger sentralstyremedlem og ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, an til å overta vervet.