Gir sykehus skyld i selvmord

Kathrine Skrindo (19) tok sitt eget liv på akuttpsykiatrisk post i desember i fjor. Nå får sykehuset flengende kritikk fra en uavhengig psykiatrisk sakkyndig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les morens historie

Kathrine Skrindos selvmord kunne mest sannsynlig vært unngått dersom sykehuset hadde gjort en grundigere jobb. Legene undervurderte alvorlighetsgraden i helsetilstanden hennes, og det kan være grunn til å anta at beskjeden om utskrivelse og mangelen på sikkerhetstiltak utløste selvmordet.

Dette er essensen i psykiater Terje Andersens kritikk av behandlingen Kathrine fikk de 10 dagene hun var innlagt på Akuttpsykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. 19-åringen tok sitt eget liv inne på avdelingen 2. desember i fjor.

For Kathrines mor, Torill Skrindo, er spesialisterklæringen en enorm oppreisning.

-  Lettelsen er så stor at jeg finner ikke ord. Både Kathrine og alle som var glad i henne, følte at vi ikke ble hørt på sykehuset. At en utenforstående, nøytral psykiater har gitt oss medhold på alle punkter, gjør utrolig godt, sier Torill.

Seksuelle overgrep

Søndag var det nøyaktig et halvt år siden Kathrine ble koblet fra respiratoren. Da Dagbladet besøkte graven hennes sammen med Torill mandag, brant en lykt mellom stemorsblomstene. Hjertet med silkerosene som moren hang på korset på Kathrines 20-årsdag 7. februar har falmet, og vitner om at vinter og vår har gått siden familien sto fram i Dagbladet.

-  Det var en tøff påkjenning å gå ut i media, men jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Det som skjedde de dagene Kathrine var innlagt kunne ikke forbigås i stillhet, sier Torill.

Hun har reist erstatningskrav mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og bedt helsetilsynet granske saken, med påstand om grov uaktsomhet og feilvurdering fra sykehuset side. Mora mener at legene ikke tok Kathrine på alvor. Til tross for at hun fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom, angst og depresjon, og at hun anmeldte en nær omsorgsperson for seksuelle overgrep mens hun var innlagt, ble ikke den gjentatte selvskadingen vurdert som selvmordsfare.

 TOK SITT LIV: Dette bildet ble tatt av Kathrine Skrindo på en buss i Oslo i fjor sommer. Nå får sykehuset krass kritikk for ikke å ha gjort nok for å forhindre at 19-åringen begikk selvmord 2. desember i fjor. Foto: Privat
TOK SITT LIV: Dette bildet ble tatt av Kathrine Skrindo på en buss i Oslo i fjor sommer. Nå får sykehuset krass kritikk for ikke å ha gjort nok for å forhindre at 19-åringen begikk selvmord 2. desember i fjor. Foto: Privat Vis mer

Selv om venner og familie gjentatte ganger ba personalet fjerne farlige gjenstander fra rommet hennes, ble ikke bønnene deres hørt.
 

Psykiater Terje Andersen støtter kritikken fullt ut i sin erklæring gitt på oppdrag fra NPE. Andersen ønsker ikke å kommentere saken i Dagbladet, men viser til synspunktene han kommer med i erklæringen:

«Den utløsende faktor for hennes suicidalforsøk, synes i dette tilfellet å ha vært den fortvilelsen skadelidte følte ved å bli konfrontert med en mulig utskrivelse, i en tilstand hvor hun ikke rasjonelt var i stand til å kunne kontrollere sin atferd.»

Langt alvorligere

Han kritiserer sykehuset for ikke å avklare om Kathrines tilstand var langt alvorligere enn en depresjon som følge av overgrep. Opplysninger gitt ved innkomsten og symptomer hun hadde under oppholdet, kunne tyde på at depresjonen hadde psykotisk dybde, mener han. Sykehuset får også kritikk for ikke å ha sjekket om Katrine kunne være genetisk disponert for psykose.

«Hun ga også selv eksplisitt uttrykk for at hun var redd for at hun ikke klarte å kontrollere seg, og dette er symptomer, som avdelingen etter min vurdering ikke tok alvorlig nok» .

Da Kathrine ble konfrontert med utskrivelsesdatoen, reagerte hun med sterk fortvilelse og kuttet opp håndleddene sine. Selv om sykehuset da aksepterte å ha henne ei uke til, mener Andersen det ut fra journalen må være grunn til å anta at Kathrine bare oppfattet dette som en utsettelse av en utskrivelse i ikke altfor fjern framtid. Han reagerer også på at Kathrines fortvilelse og selvskading etter dette, ikke ble møtt med andre tiltak enn at behandlerne snakket med henne om at det var «viktig at pasienten ikke skader seg i avdelingen».

Han mener Kathrine oppfylte kriteriene for å bli skjermet for mulighet til å skade seg selv, og at hun ikke burde hatt tilgang på farlige gjenstander.

Advokat Gunhild Lærum har sjelden sett en så klar erklæring.

-  Vi har virkelig fått gehør for det vi har skrevet i klagen. Det er aldri enkelt å få leger til å uttale seg negativt om andre leger, så dette er veldig bra for Torills sak, sier Lærum.

NPE har foreløpig ikke fattet vedtak, men Lærum mener mye taler for at saken går i Torills favør.

-  Det vil overraske meg stort hvis NPE ikke legger spesialisterklæringen som de selv er oppdragsgiver for, til grunn for sitt vedtak, sier hun.

Sjeflege ved sykehuset: - Vi beklager veldig

Bjørn Holm tar kritikken svært alvorlig.

-  Vi vil nå vurdere innspillene psykiateren kommer med. Vi vil vurdere hva vi gjorde feil, hva vi burde gjort annerledes og om dette bør få konsekvenser for rutinene våre. Akuttpsykiatrisk avdeling skal nå ha en grundig gjennomgang på dette, sier sjeflege Bjørn Holm ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

Etter at Dagbladet skrev om Kathrines selvmord 8. februar, klaget en av de involverte behandlerne ved LDS og en utenforstående psykiater Dagbladet inn for Pressens Faglige Utvalg. I april ble det klart at Dagbladet ikke brøt god presseskikk i sin omtale. Nå må LDS tåle kritikk fra psykiatrikretser.

-  Vi har fått klar kritikk på en del punkter, og det må vi ta tak i. Sykehuset beklager veldig det som skjedde, og personalet som hadde med pasienten å gjøre har hatt det ekstra tungt. Det ble gjort mye som ikke var godt nok. Hadde vi visst at vi hadde gjort vårt beste, ville det vært lettere å tåle kritikken.

LDS har foreløpig ikke vurdert om de vil komme med ytterligere en uttalelse til NPE i kjølvannet av spesialisterklæringen.

-  Helt generelt kan jeg si at alvorlig eller mindre alvorlig kritikk og påstander om feil alltid blir tatt alvorlig, sier Holm.

ETT ÅR ETTER: Søndag var det nøyaktig et halvt år siden Kathrine ble koblet fra respiratoren. Da Dagbladet besøkte graven hennes ved Lørenskog kirke sammen med moren Torill Skrindo mandag, brant en lykt mellom stemorsblomstene.
- ALVORLIG: Bjørn Holm, sjeflege.