PRESSET: I dag endevender Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite næringsminister Trond Giskes håndtering av det statlige eierskapet. Flere kontroversielle saken skal brettes ut. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
PRESSET: I dag endevender Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite næringsminister Trond Giskes håndtering av det statlige eierskapet. Flere kontroversielle saken skal brettes ut. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

- Giske har opptrådt svært uryddig

Det sier komiteleder Anders Anundsen (Frp). - En ikke-sak, sier Martin Kolberg (Ap).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Næringsminister Trond Giske (Ap) er i dag innkalt til åpen kontrollhøring i Stortinget. Ap-statsråden må svare for en rekke påstander om hvordan han utøver det statlige eierskapet i selskaper som er hel- eller deleid av staten.

De groveste påstandene går på at Giske har presset inn nære venner i prestisjetunge verv. TV 2 meldte i oktober at flere kilder «tett på prosessen», hevdet at Giske hadde forsøkt å presse inn sin gode venn og Ap-kollega Tore O. Sandvik da Telenor-styret skulle gjøre utskiftninger.

Giske har avvist å ha utøvet et slikt press.

Ap og Frp uenige - Det som har kommet fram så langt i høringen, dokumenterer med all tydelighet at dette er en ikke-sak: Det aksepteres at staten, som største eier, gir innspill til valgkomiteen. Riktignok kom dette innspillet sent i prosessen, men så er heller ikke uvanlig, sa Martin Kolberg (Ap) til Dagbladet rett etter at høringsdelen som omhandlet Telenor-saken var avsluttet.
Komiteleder Anders Anundsen (Frp) var, ikke uventet, uenig med Kolberg. Han mente høringen har avdekket at Giske har opptrådt «svært uryddig» og «utenfor normal prosedyre for statens eierskapsutøvelse».

- Det er ikke normal prosedyre å komme med innspill etter at valgkomiteen har avsluttet sin prosess. Giske frarøvet valgkomiteen mulighet til å gjøre en grundig jobb, sa Anundsen.

Jan Erik Korssjøen satt som leder av nominasjonskomiteen i Telenor. Etter høringen sa han følgende til pressen:

- Det er eiers priviegium og rett till å komme med forslag.
I den grad han ble utsatt for press, var dette i så fall tidspress - som følge av at Giskes forslag kom seint i prosessen, forklarte han.
- Vi kom litt på bakfot, ja, sa han.
Telenor-saken Jan Erik Korssjøen og nominasjonskomiteen i Telenor var langt på vei ferdig med nominasjonsarbeidet da Nærings- og handelsepartementet (NHD) kom opp med Tore O. Sandviks navn.

Han nektet konsekvent å omtale Sandvik ved navn - men det var liten tvil om hvem han snakket om. Under selve høringen redegjorde han for hvordan komiteen arbeidet da de skulle hente inn nye styremedlemmer fra inn- og utland. I alt ble 23 møter holdt i komiteen, det første i august i 2010, det siste i april i fjor.

Det hadde også blitt utarbeidet egne kriterier til de nye styremedlemmene. Komiteen lette etter styrekandidater med «dyp global forretningsforståelse, internasjonal kulturinnsikt, teknoloigiforståelse, finansiell forståelse og høy etisk bevissthet». Etter at det var holdt 21 møter, sendte komiteen sin innstilling til politisk forankring 11. mars i fjor.

Da skjedde det noe uventet.
  
- 29. mars kom det innspill fra største eier om ett konkret navn. De ønsket en større forståelse for norske forhold i styret, forklarte Korssjøen

- Sandvik-forslaget kom for sent NHD hadde fått mulighet til å gi innspill til kriteriene flere måneder i forveien, men gjorde ikke det. Departementets navngitte innspill kom altså etter at komiteen hadde utarbeidet sin innstilling, ifølge Korssjøen. 

«Vel sent», ifølge ham selv.

- Det største problemet for oss var at innspillet kom for sent, sa Korssjøen.

- Det kom et innspill som nominasjonskomiteen synes var vanskelig å håndtere. Jeg tror det er best at de som eventuelt har vært utsatt for press, forteller om det framfor oss som har sittet i andre rekke, sa tidligere styreleder i Telenor, Harald Norvik.

Utsatt for utidig press? Arbeiderpartiets Martin Kolberg innledet med å si at hele regjeringsfraksjonen i kontrollkomiteen er uenig i at dagens høring i det hele tatt er nødvendig. Videre ville han vite om de tidligere styremedlemmene i Telenor opplevde Trond Giskes opptreden som utenfor god eierskapsskikk, som er kjernen i kritikken mot næringsministeren.

- Jeg spør på den måten: Ble valgkomiteen utsatt for det du vil karaktisere som utidig press?

- Jeg må ta forbehold om ordet "utidig". Prosessen er at når vi har gjort vårt arbeid, sender vi vår innstilling til forankring. Hvis ikke vi som komite fant en løsning på kravet om en mer norsk person, så ville ikke vår innstilling bli akspetert, sa Korssjøen.

- Utenfor god eierskapsskikk? spurte Kolberg.

- Jeg vil nødig ha en fast oppfatning om det, min erfaring er at forskjellige eiermiljøer kan komme med innspill på forskjellige tidspunkt.

- Ble håndtert riktig Nåværende leder av Telenors nominasjonskomite, Anders Skjævestad, ble spurt om om han anså prosessen der Sandviks navn ble spilt inn, som utenfor retningslinjene for det statslige eierskapet.

- Det finnes ikke noen konkret veiledning for tidsfrister i eierskapsmeldingen.  Innspillet til nomisjonskomiteen kom sent, det var ikke ønskelig, Du kan kalle det for så mye press du vil, men valgkomiteen håndterte det riktig, sa han.

- Er det uvanlig at det skjer, spurte Martin Kolberg (Ap).

- Det er klart at det er eiers rolle å gi innspill til styret. Det i seg selv er ikke kritikkverdig.

TV 2-salget Men Sandvik-saken er ikke den eneste saken der næringsministeren har vært på kollisjonskurs med Telenor, hvor staten eier 54 prosent. Giskes opptreden overfor daværende styreleder i Telenor, Harald Norvik, da TV 2 ble solgt, endte i åpen konflikt.

Norvik hevdet, på en oppsiktsvekkende pressekonferanse, at Giske hadde utøvet et utilbørlig press, og truet med å kaste hele Telenor-styret dersom de gikk inn for salg av TV 2.

I dagens høring er det denne saken som behandles først, og Harald Norvik møter i kontrollkomiteen sammen med tidligere styrekollega Jan Erik Korssjøen, som også trakk seg i kjølvannet av TV 2-salget og Norviks avgang.

Frp's Anders Anundsen spurte Norvik om han følte seg ofret.

- Når jeg valgte konflikt, og gjorde det på den måten jeg gjorde, var det for å korrigere det bildet av Telenor som ble skapt gjennom den kontroversielle debatten i media. Jeg forventet å bli kastet, det er legitimt for største eier å ikke lenger ha tillit til styrelederen, og det fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde, sa Norvik.