Gjedrem ut mot statlig eierskap

Statens eierskap i næringslivet har flere svakheter, og staten må derfor selge seg ned, er sentralbanksjefens oppskrift for å få bedre eierstyring og sterkere vekst i næringslivet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges maktelite med statsråder, konsernsjefer, direktører og fagforeningstopper benket seg sammen i Norges Bank torsdag for å høre sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale.

Staten har betydelig eierandeler i norsk næringsliv, både gjennom Folketrygdfondet og direkte eierskap i norske bedrifter. I tillegg til mange mindre eierposter omfatter statens direkte eierskap de fem store bedriftene Statoil, Norsk Hydro, Telenor, Statkraft og DnB. Verdien på disse fem eierpostene utgjør rundt 300 milliarder kroner.

Positivt med nedsalg

Staten er i ferd med å selge seg ned i flere av de store bedriftene, noe sentralbanksjefen mente var positivt.

- Flere tidligere statsbedrifter får nå økt innslag av privat eie. Det vil kunne bidra til bedre eierstyring av bedriftene, sa Gjedrem.

Han mente at et nedsalg vil gi større oppmerksomhet om bedriftenes resultater, egenkapitalen vil bli bedre ivaretatt og veksten vil bli bedre.

I talen sa Gjedrem at staten ofte har forsømt den krevende eierrollen, og han mente at det er flere svakheter ved måten det statlige eierskapet er forvaltet på.

- Staten har vist liten evne og vilje til å stille klare og ambisiøse avkastningskrav og styre den økonomiske risikoen i foretak hvor den har en dominerende eierinteresse, mente han.

Overkapitalisert

Gjedrem sa videre at staten ikke styrer egenkapitalen i bedriftene effektivt, og at selskapene ofte blir overkapitalisert fordi staten har en sterk motvilje mot negative hendelser i bedriftene. Som eier har dessuten staten for kompliserte og omstendelige prosedyrer for å fatte beslutninger.

Sentralbanksjefen pekte på at det statlige eierskapet fører til uheldige rolleblandinger.

- Det er krevende for staten å unngå å blande sammen de ulike rollene den har. Både næringspolitiske, statsfinansielle og reguleringspolitiske hensyn kan svekke eierstyringen og gjøre den til en ulempe for et foretak å være statseid, sa Gjedrem.

Nasjonalt eierskap

Hensynet til nasjonalt eierskap blir ofte fremsatt som en viktig grunn til statens eierengasjement i næringslivet, men Gjedrem mente at det nødvendigvis ikke er så sunt.

- Det kan være en ulempe for en bedrift å bli valgt ut til å ivareta det nasjonale. Staten kan etter en tid finne at den eier bedrifter som var, men ikke lenger er, viktige, sa sentralbanksjefen.

Gjedrem sa at kjøp og salg av bedrifter over landegrensene er viktig for spredningen av kunnskap og teknologi, og dermed også økonomisk vekst.

- Verdiskapningen i norske bedrifter kan bli styrket når de kjøper utenlandske bedrifter, og norske arbeidsplasser kan i flere tilfeller stå sterkere under eie av foretak som er lokalisert ute, mente han.

Mot økt pengebruk

Sentralbanksjefen gikk klart ut mot å bruke mer oljepenger, og mente at staten må spare betydelige beløp for å kunne opprettholde velferdsstaten i fremtiden.

- Uten en vesentlig sparing på statens hånd i årene fremover vil løfter om å bevare velferdsstaten ikke fremstå som troverdige, sa han.