Gjedrems advarsler

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Sentralbanksjef Svein Gjedrem stilte mange ubehagelige spørsmål i sin årstale torsdag. På en forbilledlig klar måte viste han hvilke dilemmaer oljerikdommen fører med seg, og hvilke vanskelige valg vi står overfor. Han streket opp konturene av et avindustrialisert samfunn hevet over ubehagelig konkurranse med utlandet. Oljerikdommen gjør dette mulig. Vi er på full fart mot et samfunn der de fleste av oss arbeider i skjermede næringer og offentlig sektor. De fleste av oss ønsker ikke et slikt samfunn. Det gjør heller ikke våre politikere. Likevel er det en utfordrende oppgave å hindre en slik utvikling. Bare med de vedtatte reglene for bruk av oljepenger vil hver femte arbeidsplass i industrien forsvinne innen 2010. Fremskrittspartiet vil ikke nøye seg med det, og det er sterke krefter i andre partier som vil følge med på galeien.
  • Gjedrem understreker at vi ikke kan få både i pose og sekk, slik mange politikere og fagforeningsfolk ser ut til å mene. Blant annet må lønnsveksten ligge innenfor rammer som holder inflasjonen i sjakk og dermed hindrer enda høyere rente. Det preger ikke mange av de kravene som i disse dager legges fram i lønnsoppgjøret. Men fagforeningsledere i industrisektoren advarer mot slike krav. Det er deres medlemmer som rammes når arbeidsplasser forsvinner.
  • Gjedrems sammenlikning av arbeidstida i Sverige og Norge har falt mange tungt for brystet. Men han viser bare hvilke goder vi allerede har bevilget oss. Svenskene har 40 timers arbeidsuke. Likevel tjener de langt mindre enn oss. Gjedrem har regnet ut at hvis vi økte arbeidsinnsatsen til svensk nivå, ville de økte inntektene tilsvare mer enn det dobbelte av vår oljeformue.
  • Oljerikdommen har gitt oss mange muligheter og store gevinster. Hittil er det aller meste av disse inntektene brukt på oss selv. Men nå står vi ved en skillevei, og våre politikere må gjøre noen vanskelige valg. De fleste av oss ønsker å beholde en moderne, konkurransedyktig industri som skaper vekstkraft i samfunnet. Da kan vi ikke holde oss med Ole Brumm-politikere.