Gjengen som karrierevei

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Igjen barker ungdomsgjenger med innvandrerbakgrunn sammen i voldelig slagsmål i Oslo. Vi er vitne til ungdom som med åpne øyne begår straffbare handlinger for å gjengjelde tapt ære. Reportasjene minner om scener fra den romantiserte musikalen «West Side Story» fra 50-tallets New York. Det minner oss videre om at slike gjengkulturer ikke er noe nytt fenomen, heller ikke i Norge.
  • Allerede på 50-tallet fikk gjenger med barn og unge som begikk vold og annen kriminalitet stor medieoppmerksomhet. Mange voksne norske menn har i sin ungdom vært med i basketak mellom ulike gjenger med forskjellig geografisk eller sosial tilhørighet. Det hørte liksom til oppveksten, og utartet sjelden til ekstrem vold. Voksensamfunnet satte grenser og sanksjonerte i den grad det var nødvendig. Det ble folk av de fleste.
  • Heller ikke i dag er omfanget av voldelig kriminalitet mellom ungdomsgjenger stort. Men det øker. Og volden er mer alvorlig. Kniver og skytevåpen har erstattet tørre never. Tap av liv er i dag konsekvensen der blåveiser og forstuede fingrer var resultatet før. Mens vi før fryktet bråkmakere fra nabobygda, gir gjengvolden næring til rasisme. Det er grunn til å ta utviklingen på alvor. Det bør dessuten være nok av erfaringer å høste fra europeiske storbyer som ligger en generasjon foran oss på dette punkt.
  • Årsakene til gjengdannelsen begynner å avtegne seg. Gjengene representerer en alternativ kultur og andre verdinormer for ungdom som opplever seg som tapere i skole og arbeidsliv. Kriminelle gjerninger gir status, gjengen blir en alternativ karrierevei for barn som ikke føler seg hjemme verken i den norske kulturen eller i foreldrenes.
  • Utdanningsminister Trond Giske innrømmet i går på en konferanse om temaet at norske myndigheter har undervurdert disse problemene. Det er viktig at erkjennelsen uttrykkes av lederen for landets skole- og utdanningssektor. Det er skolen som sammen med foreldrene kan gi barn følelse av å mestre, av å være verdifulle og som kan skape gagns mennesker. De som alt har søkt kriminaliteten, bør tas hånd om av justisvesenet.