Gjenopptar 800 løsemiddel-saker

Sykehuset Telemark vil gjennomgå minst 800 løsemiddelutredninger på nytt i frykt for gale konklusjoner. Et ukjent antall skadde kan ha gått glipp av million-erstatning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har gjennom en rekke artikler vist hvordan en omstridt nevropsykolog - som yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark har brukt helt siden 1989 - har gitt et stort antall løsemiddelskadde feilaktige psykiatriske diagnoser. Mange har slitt i årevis med å få godkjent sin løsemiddelskade som yrkessykdom på grunn av sykehusets gale diagnoser, som kan relateres til nevropsykologens bruk av såkalte psykosomatiske tilleggstester. Helsetilsynet har nå gitt denne psykologen en advarsel. Tilsynet har ikke problemer med at han har benyttet de omtalte testene, men mener han har brukt testresultatene på en uforsvarlig måte.

-  Vil til bunns

Sykehuset får kritikk for ukritisk å ha sluttet seg til nevropsykologens feilaktige psykiatriske diagnoser.

-  Mange har opplevd de gale diagnosene som en personlig belastning. Å få vite at diagnosen ikke er korrekt, vil nok for mange bety mer enn det økonomiske, sier advokat Svein Drangeid som i sin tid brakte saken inn for Helsetilsynet.

Hvor mange løsemiddelskadde som har gått glipp av millionerstatning, har ennå ingen oversikt over. Det kan dreie seg om flere hundre mennesker. Sykehuset Telemark har opplyst at den omstridte psykologen har deltatt i hele 825 løsemiddelutredninger, bare siden 1995.

En yrkesbetinget løsemiddelskade utløser som oftest mellom én og to millioner kroner i erstatning.-  Vi vil forholde oss til Helsetilsynets vedtak og tar kritikken alvorlig. Yrkes- og miljømedisinsk avdeling vil nå gjennomgå grundig alle løsemiddelutredninger hvor den aktuelle nevropsykologen har bidratt med spesialisterklæringer. Vi vil se om vi finner konklusjoner som må endres. Dette arbeidet vil nok ta noe tid fordi det dreier seg om et stort antall saker. Pasientene som kan være berørte, må føle at de blir ivaretatt av sykehuset. Det er viktig for oss. Vi vil til bunns i saken, sier klinikksjef Jostein Todal ved Sykehuset Telemark.

Larvik-advokat Svein Drangeid representerer i dag rundt 60 skadde som har fått feil psykiatridiagnose fra Sykehuset Telemark.

-  Et gjennomslag

-  Det er meget tilfredsstillende at sykehuset akter å gå gjennom alle sakene. I den forbindelse bør de varsle alle dette gjelder, samt meddele konklusjonen til hver enkelt når denne foreligger, sier Drangeid og legger til:

-  Vedtaket i Helsetilsynet er et gjennomslag i forhold til utredninger av løsemiddelskader i vår region de siste 10-15 åra.

William Leonhardsen er leder i Yrkesskaddes Forbund og selv en av de skadde som har fått feil diagnose fra Sykehuset Telemark.

-  Nå er åtte års kamp og frustrasjon mot det medisinske regimet på arbeidsmedisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark forhåpentlig over. Det å lide av en yrkessykdom og være feildiagnostisert, eller ikke ha noen diagnose i det hele tatt, er en tøff affære. Det tar som oftest mange år før en diagnose blir stilt. Det betyr i mange tilfeller at personene det gjelder havner i økonomisk uføre og til slutt blir sosialklienter.

-  Mange av oss er nok bitre på den behandlingen vi har fått. Vi føler faktisk at vi har blitt ofret på velferdsstatens alter. Vi kommer til å følge denne saken til kravene våre er innfridd, sier Leonhardsen.

Yrkesskadde Forbund oppfordrer personer med liknende erfaringer fra helsevesenet til å ta kontakt på telefon 33 04 94 99.

FIKK GAL DIAGNOSE: William Leonhardsen.