- Gjensidige oppfordrer til korrupsjon

Advokat reagerer sterkt på tilbud til yrkesskadde Finn Toni.

TAR BLADET FRA MUNNEN: Advokat Anders Andersen (t.v) mener forsikringsgiganten Gjensidige bruker ufine metoder i et forsøk på å påtvinge yrkesskadde Finn Toni Hauger (36) et elendig oppgjør.
Foto: Tomm W. Christiansen/Dagbladet
TAR BLADET FRA MUNNEN: Advokat Anders Andersen (t.v) mener forsikringsgiganten Gjensidige bruker ufine metoder i et forsøk på å påtvinge yrkesskadde Finn Toni Hauger (36) et elendig oppgjør. Foto: Tomm W. Christiansen/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Anders Andersen mener han ville ha risikert sin framtid som advokat dersom han hadde fått yrkesskadde Finn Toni Hauger (36) med på å akseptere det elendige tilbudet fra forsikringsselskapet.

- Det som er kommet fra forsikringsselskapet er helt fortvilende. Situasjonen er tung. De vet hvordan de skal holde deg nede,  sier yrkesskadde Finn Toni Hauger (36) til Dagbladet.

28. mars 2006, under arbeid med å bore hull for sprengning i et fjell, fikk han et 40 kilo tungt rør i hodet.

Han er fremdeles sterkt preget av ulykken, og slik helsa er nå, kan han trolig ikke regne med å bli mer enn 50 prosent arbeidsfør i framtida.

Dermed kan den unge mannen ha et erstatningskrav på rundt 600 000 kroner.

Snudde totalt Nav har godkjent Haugers yrkesskade. Gjensidige har betalt ut ménerstatning og har inntil nylig fortløpende erstattet hans inntektstap. Men etter et forhandlingsmøte i januar i år snudde forsikringsgiganten totalt.

- Etter møtet framsto det som åpenbart at Gjensidiges agenda var å unngå ytterligere utbetaling av erstatning, sier advokat Anders Andersen.

Forsikringsselskapet sendte brev hvor de la til grunn at det var uklart hva som hendte ved ulykken fordi Hauger hadde jobbet alene og at det uansett ikke foreligger årsakssammenheng mellom ulykken og Haugers uførhet.

Dette til tross for at den eneste medisinske spesialisterklæringen som er hentet inn i saken konkluderer med at Finn Toni Hauger ble påført en yrkesskade i ulykken.

Til sist i brevet kom Gjensidige med et forliksforslag hvor Hauger ble tilbudt en svært lav erstatningssum.

«Dersom en minnelig løsning oppnås vil selskapet i tillegg dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i saken», avsluttet Gjensidige.

Denne uttalelsen har fått advokat Andersen til å rase.

- Korrupsjon - Dette er Gjensidige på sitt verste. Selskapet forsøker å få advokaten med på å inngå et forlik i en sak hvor faktum og bevissituasjonen er slik at advokaten kunne ha risikert ikke bare å komme i vanry, men også sin framtid som advokat ved å akseptere, sier Andersen.

Advokaten påpeker at det i en rekke saker kan være helt rimelig at forsikringsselskapet setter som forutsetning at et tilbud aksepteres for i det hele tatt å dekke saksomkostninger. For eksempel i godt utredede saker hvor de faktiske forhold og bevisbildet taler mot skadelidte og selskapet i lengre tid har stilt seg tvilende til erstatningsansvaret.

Men ikke i en sak som denne hvor Gjensidige har betalt ut erstatning over tid og hvor selskapet plutselig snur i sin oppfatning, helt uten at det foreligger endring i sakens faktum og bevisbilde.

- Det kan reises spørsmål om dekning av omkostninger er ment som pressmiddel mot skadelidte og som et rent lokkemiddel for advokaten. Da er det krysset ei grense. Tilbudet kan vanskelig sees som noe annet enn som oppfordring til korrupsjon, sier Anders Andersen.

Advokaten mener saker som dette undergraver tilliten til forsikringsbransjen. Nå oppfordrer Andersen sine advokatkolleger som opplever noe liknende til å stå fram med sine erfaringer, for å styrke tilliten til advokatbransjen.

Tar selvkritikk Gjensidige nekter for at de har forsøkt å presse gjennom et dårlig tilbud til Finn Toni Hauger, men tar selvkritikk for måten de ordla seg på i brevet til advokat Andersen.

- Beklageligvis har vi formulert oss klønete i brevet. Vi skulle poengtere at i tillegg til erstatningstilbudet som ble gitt, tilkom selvsagt også rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. I stedet kan setningen tolkes som om vi bare dekker slike utgifter dersom en løsning i minnelighet oppnås, sier informasjonsrådgiver Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Forsikringsselskapet har lite til overs for at advokaten gjør et stort nummer av dette.
 
- Det bunner altså i en uheldig formuleringen fra vår side. Når dette ble oppdaget, har vi ved flere anledninger beklaget på det sterkeste ovenfor advokat Andersen. Vi har også poengtert at en slik formulering på ingen måte representerer Gjensidiges policy eller rutiner. Vi oppfattet at advokat Andersen godtok vår beklagelse, og synes det er beklagelig at formuleringen blir tatt til inntekt for noe mer enn det den var ment som, sier Eklo.