Gjør bare vondt verre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arbeiderpartiet foreslår obligatorisk helsesjekk av alle skolebarn for å avdekke eventuelle brudd på forbudet mot kjønnslemlestelse. Det vil vi advare mot. Vi er ikke uenig i at omskjæring av kvinner er et grusomt overgrep som bør straffes i henhold til norsk lov. Det er måten man vil uvesenet til livs på vi reagerer mot.
  • Ap's forslag tar utgangspunkt i at ingen hittil er dømt for denne typen overgrep i Norge, til tross for at kjønnslemlestelse og medvirkning til dette kan gi opptil åtte års fengsel. Ifølge Jordmorforeningen er omfanget av omskjæring av unge kvinner større enn antatt. Årsakene til manglende håndheving er mange. De fleste overgrepene skjer mot svært unge jenter og kvinner som står i et avhengighetsforhold til dem som utfører ugjerningen. De vil verken forstå rekkevidden av kjønnslemlestelsen, eller gå til anmeldelse av forholdet. Ikke engang deres mødre, som har bedre forutsetninger for å reagere, gjør noe for aktivt å bryte med denne ulykkelige og dypt kvinnediskriminerende tradisjonen.
  • Overgrepene skjer i det private rom i ly av kultur og tradisjon, men er en krenkelse som det norske samfunnet ikke kan tolerere og derfor må reagere mot. Men å pålegge helsepersonell en meldeplikt om eventuelle lovbrudd som avdekkes i rutinemessige helsesjekker, vil bare gjøre vondt verre. Det vil bryte med helsepersonalets taushetsplikt og svekke det nødvendige tillitsforholdet som må eksistere mellom skolebarna og skolens helsepersonell. Man kan saktens pågripe flere lovbrytere på denne måten, men man vil utvilsomt føye skam til skade for mange ulykkelige unge mennesker og deres familier, og skape avstand mellom dem og storsamfunnet.
  • Vi tror opplysning og informasjon er det beste middel i kampen mot kjønnslemlestelse. Det vil gjøre ofrene og deres nærmeste pårørende oppmerksomme på hvilke rettigheter den enkelte har og hvilke strafferegler som gjelder for dem som bryter dem. Det beste man kan si om Ap's forslag er at de fleste nå er klar over at slike forbrytelser kan gi åtte års fengsel.