Gjør klart for strømrasjonering

Myndighetene gjør ytterligere forberedelser for strømrasjonering. Direktoratet for sivilt beredskap er sterkt bekymret for situasjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KRISTIANSAND (Dagbladet): Fylkesmennene har fått ordre om innen 21. januar å skaffe oversikt over kapasiteten på nødstrøm over hele landet. Bakgrunnen er den overhengende faren for tvangsrasjonering med sonevis utkopling av strømmen.

I første rekke blir kommunene bedt om å sørge for nødvendig nødstrøm som skal gis til prioriterte mottakere som pleietrengende, viktig næringsvirksomhet, sykehus og gamlehjem.

Med dagens forsyningssituasjon har Dagbladet grunn til å tro at deler av Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre blir først rammet. Det er hit overføringskapasiteten er dårligst i tilfelle tomme magasiner.

Kommunenes ansvar

Direktoratet for sivilt beredskap har også pålagt fylkesmennene innkalle fylkesberedsskapsrådene for å diskutere den vanskelige situasjonen. I disse rådene sitter representanter fra fylkesmannen, fylkeslegen, landbruksdirektøren, politiet, heimevernet, sivilforsvaret, kommunene, fylkeskommunen og helseregionen.

- Når strømmes eventuelt koples ut er det fylkesmennenes ansvar å samordne de samfunnsmessige konsekvensene.

Den er imidlertid den enkelte kommune har det primære ansvaret med å sørge for sine innbyggere, sier avdelingsdirektør Arthur Gjengstø til Dagbladet.

Kritisk infrastruktur

Direktoratet er sterkt kritisk til bakgrunnen for strømkrisen i Norge. Man mener at strømrasjonering er en uakseptabel løsning for samfunnet, blant annet fordi 400000 husstander ikke har annen oppvarming.

- Vi mener at energi må regnes som en kritisk infrastruktur som ikke kan betraktes som en vanlig handelsvare, sier avdelingsdirektør Arthur Gjengstø.

- Når vi står overfor et mulig behov for rasjonering viser det er beredskapen har vært for dårlig etter at energisektoren ble avregulert. Allerede i 2001 konkluderte et utredningsprosjekt i regi av Forsvarets Forskningsinstitutt med at vi kunne få en slik situasjon som vi nå har, sier Gjengstø.

i går.