Gjør om på «budsjettinkurie»

Leger mot atomvåpen mistet støtten midt inne i året pengene skulle brukes. Nå snur regjeringspartiene og gir organisasjonen pengene likevel.

HAR FÅTT STØTTEN TILBAKE: Finanspolitisk talsperson Abid Raja bekrefter nå at fredsorganisasjonen likevel skal få pengene de ble lovet i statsbudsjettet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
HAR FÅTT STØTTEN TILBAKE: Finanspolitisk talsperson Abid Raja bekrefter nå at fredsorganisasjonen likevel skal få pengene de ble lovet i statsbudsjettet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i mai, innebar det et stort sjokk for organisasjonen Leger mot atomvåpen (NLA). To millioner kroner i midler som var øremerket dem i statsbudsjettet, ble plutselig tatt ut. Dette til tross for at en da var halvveis inne i året pengene skulle brukes.

Nå gjør regjeringen helomvending. Organisasjonen skal likevel få støtten de var lovet, bekrefter Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja.

Han forhandlet fram støtten some en del av den såkalte «HRS-dealen» før jul.

- Vi sørget for at de fikk to millioner kroner over statsbudsjettet i fjor. Ved det jeg vil kalle en inkurie ble det sendt ut fra regjeringen at de ikke skulle ha den øremerkede støtten. Men etter samtaler i regjeringen og mellom regjeringspartiene her på Stortinget er vi enige om å gjøre om på det, sier han til Dagbladet.

- Ikke politisk motivert

Ifølge Abid Raja skal organisasjonen få støtten for 2019, men neste år må også de søke på en fellespott gjennom Utenriksdepartementet (UD).

- Du kaller det en inkurie, men organisasjonen fryktet at dette var politisk motivert?

- Det er politiske uenigheter om fredsorganisasjonene, og Venstre har alltid hatt et varmt hjerte for dem. Det fikk et toppunkt da Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) fikk Nobels fredspris. Vi har gjort det vi kan for å opprettholde den støtten. Detaljene om hva som skjedde da budsjettet ble lagt fram har jeg ikke, men jeg har ingen grunn til å tro at det var en vond vilje her. Jeg har kalt det et arbeidsuhell før, men nå er det rettet opp, sier han.

Støtten til NLA var en del av avtalen der Venstre godtok at Human Right Service fikk tilbake 500 000 kroner i statsstøtte, mot at det ble delt ut 16, 9 millioner kroner til organisasjoner som de ville ha inn. Men Raja sier han ikke har måttet gi noe tilsvarende i forhandlinger med de andre regjeringspartiene denne gangen.

- Jeg har bare tatt opp at vi hadde en avtale. Det er alle de borgerlige partiene enige om. Når det var oppstått en slik situasjon har vi funnet en løsning. Det skulle bare mangle. Det var nok bråk rundt avtalen den gang, sier Raja.

- Bra de rydder i rotet sitt

Lars Haltbrekken i SV var en av dem som reagerte da støtten ble kuttet.

- Det skapte stor usikkerhet for organisasjonen at støtten ble kuttet. Det var en helt unødvendig usikkerhet, men det er bra regjeringen rydder opp i rotet sitt. Så håper jeg de også snur i synet sitt på forbudet mot atomvåpen som de ikke vil signere. Det får være neste snuoperasjon, sier SV-politikeren.

Organisasjonen er også lettet over å ha fått støtten tilbake.

- Det skapte jo litt krisestemning hos oss en stund, sier daglig leder Anja Lillegraven til Dagbladet.

- For oss utenfra framsto det som svært uryddig, så det er godt at det ble ordnet opp i. Nå skal vi bruke disse pengene godt for å bidra til økt kunnskap og forståelse om atomvåpentrusselen i befolkningen og blant politikere, sier hun.

Fortsatt ikke på konto

Pengene har de ennå ikke fått nyte godt av.

Selv om støtten de fikk tildelt i statsbudsjettet gjelder dette året, har UD ennå ikke utbetalt midlene.

Ifølge organisasjonen har de purret på Utenriksdepartementet, og fått beskjed om at forsinkelsen skyldes underbemanning i UD.

- Dette må Utenriksdepartementet svare for, men når Stortinget vedtar at en organisasjon skal få midler over statsbudsjettet, er det regjeringens oppgave at de får de midlene. Jeg legger til grunn at UD gjør alt de kan for at Leger mot atomvåpen skal få de midlene, sier Raja.

Dagbladet har tidligere spurt UD om dette, men ikke fått svar.

Venstre har i motsetning til Høyre og Frp ønsket at Norge skal signere forbudet mot atomvåpen.

- Vi i Venstre har vært for det hele tiden. Noen stater må ta et ansvarlig skritt. Jeg mener det ikke vil bryte med Nato-linja. Vi har sterke bånd til Nato og USA er vår nærmeste allierte. At vi som et fritt, demokratisk, fredselskende land skulle signere, tror jeg ikke kommer til å forringe vårt forhold til våre allierte. Tvert om vil det vise at Norge har en selvstendig politikk på dette området. Nå mener ikke regjeringen det, men det er en del av den kabalen man blir enige om i en felles regjeringsplattform, sier Raja.