FORSTÅR USA: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forstår at USA kan komme til å trekke seg fra avtalen om atomraketter, som ble inngått mellom Russland og Sovjetunionen i 1987, men hun er glad for at USA har gitt Russland en ekstra frist. NATO mener ha solid dokumentasjon for at Russland i flere år har brutt avtalen. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet
FORSTÅR USA: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forstår at USA kan komme til å trekke seg fra avtalen om atomraketter, som ble inngått mellom Russland og Sovjetunionen i 1987, men hun er glad for at USA har gitt Russland en ekstra frist. NATO mener ha solid dokumentasjon for at Russland i flere år har brutt avtalen. Foto: Henning Lillegård/DagbladetVis mer

NATOs utenriksministermøte

- Glad for at USA gir Russland en siste sjanse

Men Ine Eriksen Søreide forstår at USA trekker seg fra INF-avtalen dersom Russland ikke viser vilje til å etterleve den.

BRUSSEL (Dagbladet): - At USA gir Russland nok en sjanse til å etterleve INF-avtalen, blir veldig godt mottatt blant de allierte. For det er jo et ønske om å gi det nok et forsøk, selv om det har vært fem år med diplomatiske forsøk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Dagbladet.

Hun understreker samtidig at uttalelsen fra NATO-landene i dag utvetydig slår fast at det er Russlands ansvar hvis INF-avtalen bryter sammen.

- Det er umulig å opprettholde en avtale som bare en av partene etterlever, sier Eriksen Søreide.

- Ville gå skrittvis fram

Hun sier at en del europeiske allierte har ønsket å gi Russland en siste mulighet før amerikanerne formelt sier opp avtalen, og at amerikanerne har vært lydhøre for det.

- Amerikanerne har tatt hensyn til bekymringene en del allierte har hatt, at man gikk fra en situasjon der man snakker om å trekke seg ut, til at klokka plutselig begynner å tikke. Vi har ønsket å gå skrittvis fram

Når man først trekker seg fra avtalen, tar det seks måneder før man formelt er ute av avtalen. Nå får Russland ytterligere to måneder. Da er alle klar over at det er den fristen som gjelder, sier Eriksen Søreide.

- Må trekke tilbake rakettsystemene

- Hva konkret må Russland gjøre i løpet av de neste to månedene?

- Amerikanerne har ikke utlagt det i detalj. Det er jo amerikanerne som selv må gjøre det. NATO har jo ingen egen rolle i avtalen. Men Pompeo har nå sagt at Russland får ytterligere 60 dager til å etterleve avtalen.

Det vil si at de må trekke tilbake de systemene de har utplassert i dag. USA er tydelig på at de vil etterleve avtalen i denne perioden, sier Eriksen Søreide.

Håper på ny dynamikk

I likhet med NATO-sjef Jens Stoltenberg vil hun ikke spekulere i mulige NATO-tiltak dersom Russland ikke viser tegn til å etterleve avtalen.

- Det er langt fram dit. Det var ingen diskusjon om dette i dag. Men avtalen har konsekvenser for Europa. Derfor må vi ha en større diskusjon hvis avtalen bryter sammen. Det er en vanskelig og krevende situasjon. Samtidig er det full enighet i NATO. Det var ingen avvikende syn på fakta, på erklæringen eller handlemåten, sier utenriksministeren.

Hun håper det faktum at Russland nå får en ny frist, kan skape en dynamikk.

- NATO har nå kommet med en veldig tydelig markering, om hvor viktig avtalen er, og om konsekvensene dersom avtalen kommer til opphør. Men det er for tidlig å si hva konsekvensene blir, sier Eriksen Søreide.

Forstår USA

Før dagens utenriksministermøte uttrykte hun forståelse for at USA kan komme til å trekke seg fra avtalen om atomraketter, INF-avtalen, fordi Russland bryter den.

Hun sa imidlertid at hun håpet USA vil gi Russland noe ekstra tid til å etterleve avtalen som forbyr utplassering og bruk av mellomdistanseraketter med atomvåpen. Det har altså USA gjort. De gir Russland en frist på 60 dager til å vise vilje til å holde avtalen.

NATO slår i dagens uttalse fast at det er solid dokumentasjon for at Russland har utplassert slike raketter i strid med INF-avtalen.

Håper på fortsatt avtale

- Vi har vært tydelige på at vi ønsker at avtalen skal fortsette, men samtidig er det forståelig at når Russland bryter avtalen, må det få konsekvenser.

- Avtalen er bilateral, mellom USA og Sovjetunionen, senere Russland. Men den har alltid vært viktig for europeisk sikkerhet. Men når ett land bryter avtalen over tid, er det ikke mulig å opprettholde den. Når den ikke etterleves av den parten som utplasserer, kan det få som konsekvens at den etter alt å dømme opphører, sier Eriksen Søreide.

Vil prege Europa

Det ble i dag kjent at den norske utenriksministeren er kåret som en av de mest spennende europeiske politikerne av politikknettstedet Politico. Politico mener Ine Eriksen Søreide er blant dem som vil prege Europa i 2019.

Politico har valgt å dele politikerne inn i tre kategorier: De som vil få ting igjennom (Doers), de som drømmer (Dreamers), og de som kommer til å skape bølger (Disruptors).

- Fokuserer på jobben

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide ligger øverst på «Doers»-lista, foran blant annet Spanias statsminister Pedro Sánchez og tyske Martin Selmayr, som i april ble utnevnt som generalsekretær i EU-kommisjonen.

- Det er en veldig hyggelig overraskelse, men mitt fokus er på jobben jeg skal gjøre. Men det gir god inspirasjon til å samarbeide med kolleger både hjemme og internasjonalt. Det blir jo stadig viktigere, når situasjonen i verden er så uoversiktling. Det blir stadig mer krevende å manøvrere i det sikkerhetspolitiske landskapet vi har nå.

UFORUTSETTE HENDELSER: Noen ganger går ikke ting alltid som man håper. Litt ekstra kjedelig er det at det inntreffer flere tusen meter over bakken med hele verdenspressen på slep. Video: Nicolai Delebekk Vis mer