Rentedommen er klar:Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret. Foto: Benjamin A. Ward/Dagbladet.
Rentedommen er klar:Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret. Foto: Benjamin A. Ward/Dagbladet.Vis mer

Gladmelding fra sentralbanksjefen

Renten skal ikke opp på en god stund ennå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

Dette var i tråd med det stort sett alle analytikere og økonomer hadde ventet.

Samtidig foretar sentralbanken minimale justeringer av rentebanen. Sentralbanksjef Øystein Olsen gjentar budskapet om at styringsrenten forblir uendret frem til sommeren 2015.

Her er de nye prognosene i pengepolitisk rapport 1/2014 (prognoser fra rapport 4/2013 i parentes):
Mars 2014: 1,50 (1,50) Juni 2014: 1,50 (1,50) September 2014: 1,50 (1,50) Desember 2014: 1,51 (1,50) Mars 2015: 1,60 (1,57) Juni 2015: 1,69 (1,63) September 2015: 1,78 (1,70) Desember 2015: 1,87 (1,80) Mars 2016: 1,96 (1,92) Juni 2016: 2,05 (2,04) September 2016: 2,14 (2,17) Desember 2016: 2,22 (2,31)
Dette sier sentralbanksjefen - Utviklingen i norsk økonomi har samlet sett vært om lag som ventet. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Internasjonalt fortsetter den moderate økonomiske oppgangen. Her hjemme har veksten vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 4/13, men utsiktene fremover er noe svakere.

Veksten i petroleumsinvesteringene og boliginvesteringene ser ut til å bli lavere enn tidligere anslått. Kronen har vært litt svakere enn lagt til grunn, og lønnsveksten i 2013 ble høyere enn ventet.

Det er utsikter til at konsumprisveksten blir litt høyere enn tidligere anslått.

Dagens rente frem mot sommeren 2015 - Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Prognosen er om lag uendret fra desember, sier Olsen videre.

Prognosene for norsk økonomi viser at veksten etter hvert vil ta seg noe opp. Det ventes at kapasitetsutnyttingen avtar noe det nærmeste året, men deretter gradvis øker opp mot et normalt nivå.

Prisveksten anslås å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. juni 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Flere nyheter Pressekonferansen på nett-TV
Figurer og bakgrunnsmateriale
Mer om forrige rentemøte