Gladmelding til pasienter i helsekø

Det ligger an til å bli flertall på Stortinget for å etablere ei pasientbru til utlandet for operasjonsklare pasienter i norske sykehuskøer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KrFs stortingsgruppe går inn for å støtte intensjonen i Carl I. Hagens forslag om å opprette ei pasientbru til utlandet. Pasientbrua kan være i funksjon allerede i høst, sier Lars Gunnar Lie (KrF) til Dagbladet.

Lie regner også med at Venstre og Senterpartiet støtter forslaget.

Tirsdag gikk også Høyre inn for å støtte intensjonene i Hagens forslag, som nå behandles av Stortingets finanskomité.

Bruk av oljepenger

Hagen viser i det såkalte Dok 8-forslaget til at oljeinntektene har økt langt mer enn forutsatt da årets statsbudsjett ble vedtatt i fjor høst.

Han foreslår derfor tre konkrete strakstiltak som kan iverksettes uten å påvirke norsk innenriksøkonomi i nevneverdig grad. Ett av disse er å tilby pasienter i kø operasjon i utlandet.

- Det forslaget synes vi har noe for seg, sier Lars Gunnar Lie.

- Det bør være mulig å gjennomføre fra i høst.

Ikke mer byråkrati

Hagens forslag går ut på å opprette et eget kontor som skal organisere kjøp og behandlingskapasitet fra sykehus og behandlingsinstitusjoner i andre land. Hit kan alle sykehus innrapportere ferdig utredede pasienter.

Dette mener både KrF og Høyre blir for byråkratisk. Høyre mener Helsetilsynet kan administrere ordningen til staten overtar sykehusene. Sentrumspartiene mener på sin side Rikstrygdeverket og fylkeskommunene kan administrere pasientbrua.

Tre milliarder

Carl I. Hagen foreslår en straksbevilgning på tre milliarder kroner. De andre partiene som utgjør stortingsflertallet har ennå ikke tatt stilling til beløpet.

Uansett vil dette bli en bevilgning som kan overføres til neste års statsbudsjett. Og uansett vil Carl I. Hagen få en ny fjær i hatten.