Gledelig for Oslo

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Fiskeriminister Svein Ludvigsen har funnet løsningen på havneproblemene i Oslofjord-området. Det er en løsning det er all grunn til å glede seg over. Ludvigsen har skrinlagt de gigantiske utbyggingsplanene for ei ny containerhavn som skulle samle all trafikk til hele regionen. Planene møtte sterk motstand på de aktuelle stedene. Ei slik havn ville ødelegge store kyststrekninger og øke tungtransporten på veier som fra før er sterkt belastet. Nå kan befolkningen puste lettet ut.
  • Ludvigsen vil i stedet satse på en utbygging av havner som allerede er etablert. Dette skal samles under Viken havneselskap. Trolig blir containertrafikken fordelt mellom Drammen, Grenland og Borg i Østfold. På den måten unngår man konsentrasjon på ett sted, og vi blir spart for de store naturinngrepene som hadde vært nødvendig med ei sentralhavn. Drammen blir trolig den travleste havna i Oslofjorden, og byens ordfører har ingen innvendinger mot planene.
  • Men det er Oslo som får den største gevinsten av vedtaket. I årevis har det vært strid om hovedstaden fortsatt skal være ei containerhavn, eller om planene for den såkalte Fjordbyen skulle realiseres. Etter hvert har tilhengerne av Fjordbyen seiret. Planene går ut på å åpne byen mot fjorden. Her skal det bygges boliger, hoteller og kulturhus, men først og fremst vil hele havneområdet bli tilgjengelig for publikum til rekreasjon og fritidsbruk. Så får vi bare håpe at Fjordbyen også blir utbygd på en slik måte at vanlige folk kan få råd til å bo der. Oslo blir en helt annen og mer levende by som fjordby.
  • Det er ingen grunn til å felle tårer over havnebyen Oslo, slik den har utviklet seg den siste tida. Stabler av containere står som bastante stengsler mellom byen og fjorden, og trailertrafikken bare øker. Selvsagt skal Oslo fortsatt være havn for passasjertrafikk og cruisebåter. Men det blir en lettelse å bli kvitt containerne.