Glemt i soningskø - slipper å sone narkodom

En oslomann (40) slipper å sone en narkodom på tre års fengsel. I seks år ble han glemt av politi og påtalemyndighet, mens han sto i soningskø

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||40-åring ble dømt i Oslo tingrett i oktober 2003, og han ble først innkalt til soning i 16. november 2009. Han fikk en måneds frist til å møte til soning. Tre dager seinere klaget 40-åringen til sivilombudsmannen, og statsadvokaten innvilget 40-åringen soningsutsettelse.

I et brev til sivilombudsmannen legger riksadvokat Tor-Aksel Busch seg helt flat i forhold til saksbehandlingen i politi og påtalemyndighet.

«Det kritikkverdige i denne saken er i korthet at det gikk seks år fra rettskraftig dom til 40-åringen ble innkalt til soning, uten at han kan lastes for det lange tidsforbruket. Riksadvokatens egen gjennomgang, sammen med redegjørelsene fra politi og statsadvokaten, gir ikke svar på om forsinkelsene eller den totale mangel på oppfølging i fullbyrdelsesfasen skyldes menneskelige feil eller systemsvikt, eventuelt en kombinasjon», skriver riksadvokaten.

Lovbrudd
Sivilombudsmann Arne Fliflet konkluderer med at den svært lange ventetida representerte et grovt og åpenbart brudd på straffeprosesslovens og påtaleinstruksens regler om at en dom som hovedregel skal sones «straks den er rettskraftig».

— En beklagelse til 40-åringen, som riksadvokaten har gitt på vegne av påtalemyndigheten, er derfor på sin plass. Ombudsmannen antok for øvrig at et så vidt uvanlig langt tidsforløp mellom rettskraftig dom og fullbyrdelse, som ikke skyldtes domfelte selv, ville kunne være et relevant moment ved vurderingen av en søknad om benådning, skriver sivilombudsmannen.

For ei tid tilbake søkte 40-åringen om benådning. Statsadvokaten anbefalte søknaden ble tatt til følge, og det har ikke riksadvokaten innvendinger mot, ifølge en påtegning 22. juni i år. Benådningssøknaden, som skal behandles av kongen i statsråd, er en formalitet, etter det Dagbladet får opplyst.

Etablert
40-åringen skrev til ombudsmannen i 2009 at han hadde lagt saken bak seg.
— Jeg er gift med to barn og har etablert et normalt liv med fast jobb, forklarte han.
40-åringen ble dømt sammen med to personer i forbindelse med smugling av 9,8 kilo amfetamin. Ifølge dommen var 40-åringens forbrytelse å demontere en bensinbank, hvor narkotikaen var gjemt.

FIKK BREV: Riksadvokat Tor-Aksel Busch.  
Foto: SVEINUNG UDDU YSTAD/Dagbladet
FIKK BREV: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: SVEINUNG UDDU YSTAD/Dagbladet Vis mer