Glimrende intensjoner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nyheten om samarbeidet mellom Statoil og Shell om CO{-2}-rensing er nesten for god til å være sann. Den skal gi økt oljeutvinning, mindre forurensning og dekke samfunnets økende energibehov. Ikke minst skal avtalen være et svar på framtidas utfordringer både når det gjelder energiforsyning og redusert utslipp av klimagasser.

Derfor er det viktig å understreke at avtalen handler om en intensjon, en glimrende intensjon. Oljeselskapene har planer om å investere milliarder i gasskraftverk med CO{-2}-rensing på Tjeldbergodden i Midt-Norge og bruke CO{-2}-gassen til å øke oljeproduksjonen i olje og gassfeltene Draugen og Heidrun. Det vil gi selskapene inntekter. Samtidig vil elektrisitet fra kraftverket bli overført til plattformene og erstatte forurensende energi som hittil er brukt til oljeutvinning. Dermed vil disse nesten eliminere sine utslipp av CO{-2} og nitrogendioksider, skal vi tro prosjektmakerne. Liknende løsninger ble presentert av miljøstiftelsene Bellona og Zero under valgkampen, med klar støtte fra de rødgrønne partiene.

Men prosjektet forutsetter at flere enn de to oljeselskapene er med på ferden. Prosjektet vil være avhengig av betydelig statlig finansiering og samarbeid. Selskapene forventer at samfunnsøkonomiske besparelser kommer prosjektet til gode. Det gjenstår derfor reelle, og formodentlig tøffe forhandlinger mellom oljegigantene og norske myndigheter. Ingen av selskapene er kjent for å leke butikk. Selskapene tar sikte på en endelig investeringsbeslutning i 2008 og har som mål å starte opp gasskraftverket i 2010- 2011.

Det er i alles interesser at forhandlingene fører fram og at prosjektet blir regningssvarende for alle parter. Lykkes man, vil avtalen representere et nytt kapittel i historien om Norge som energi- og miljønasjon. Striden om gasskraftverkene har ridd det politiske miljø som en mare og førte som kjent til regjeringskrise og Bondeviks avgang i mars 2000. Ambisiøse og nødvendige miljøforpliktelser har hindret Norge i å utnytte naturgitte ressurser. Takket være kompromissløs og utholdende kamp fra miljøvernorganisasjonens side, kan det nå se ut som om striden finner sin løsning.