God start på ny rettssak

ÅLESUND (Dagbladet): I flere måneder har Sveinung Rødseth visst at statsadvokat Jan Hoel ikke ville legge ned påstand om dødsfølge etter mishandling, da straffesaken kom opp for ny behandling i Frostating lagmannsrett i Ålesund i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed kan mye være vunnet for Rødseth allerede før sakens forhandlinger tok til.

Bare den aller nærmeste familien og vennene til Sveinung Rødseth ble informert om at statsadvokat Jan Hoel ville konsentrere seg om legemsfornærmelse etter straffelovens paragraf 228, en langt mildere straffebestemmelse.

- Vi har klart å holde kjeft, sier Peter Brandt i støttegruppen for gjenopptakelse av Rødseth-saken. Skuespiller Wenche Foss bare smiler til denne opplysningen. Hun var til stede under forhandlingene i Frostating lagmannsrett i går, men vil ikke kommentere saken før den er tatt opp til doms.

- Riktig forståelse

- Det har vært helt nødvendig å vente med denne opplysningen slik at statsadvokaten fikk anledning til å fortelle det til retten først. På vegne av Rødseth vil jeg uttrykke stor tilfredshet for å ha lagt til side påstanden om mishandling med dødsfølge. Jeg mener det er en riktig juridisk forståelse av saken, sier forsvarsadvokat Harald Stabell.
Likevel ligger den gamle tiltalebeslutningen på rettens bord, og kan ikke helt glemmes før en ny dom foreligger i saken.

19. februar 1982 ble Sveinung Rødseth dømt til ubetinget fengsel i to år og seks måneder for å ha mishandlet sin datter Therese slik at hun døde. 23. april samme år reduserte Høyesterett straffen til ett år og ni måneder.

Statsadvokat Jan Hoel viste i sitt innledningsforedrag i går til at saken er blitt forsøkt gjenopptatt tre ganger etter at Høyesterett avga sin dom.

- I ettertid har det tilflytt oss en mengde informasjon. Generelt kan jeg si at bevisene i en gjenopptakelsessak kan svekkes over tid, at offentlig omtale kan føre til erindringsforskyvninger og at viktige vitner kan være døde, sa Hoel.

- Hardhendt

Alle forklaringer Rødseth har gitt til politiet og i rettsmøter er nedtegnet. Han ble dømt i 1982 på bakgrunn av hans egne forklaringer om at han hadde vært hardhendt med datteren forut for at hun døde.

- Jeg mener at det han har forklart kan bevises i dag. Det medisinske bildet synes i dag ikke å være entydig, men det har likevel aldri vært omstridt at barnet hadde en blødning under hjernehinnen.

Ble presset?

- Retten må ta stilling til to spørsmål. Det ene er om Sveinung Rødseth har begått de handlinger som han tidligere har forklart seg om. Det andre spørsmålet er om disse handlingene rammes av straffeloven, sa statsadvokat Jan Hoel.
Forsvaret vil legge bred vekt på å få belyst politiets avhørsmetoder i et forsøk på å få bevist at Sveinung Rødseth ble presset til å avgi forklaringer som han i ettertid sier er helt feilaktige.

Advokat Harald Stabell vil påstå full frifinnelse.