Gode krefter blør i børsraset

Organisasjoner som samler inn penger til gode formål ser verdiene forsvinne i børsuroen. Kreftforeningen, som er den av de frivillige organisasjonene som har satset mest på aksjer, har opplevd en verdinedgang på 46 millioner kroner siden nyttår.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da aksjemarkedet var på vei oppover, gikk flere av de store frivillige og humanitære organisasjonene inn i aksjemarkedet. Oppgangskonjunkturer ga store håp om gullkantede avkastninger. Men når børsen raser nedover, raser også de ideelle organisasjonenes reserver ned i verdi.

Falt 46 mill.

De fleste organisasjonene har plassert pengene i aksjefond, men den største markedsaktøren, Kreftforeningen, styrer aksjeplasseringen selv. Det har de tjent godt på de siste åtte årene. Men nå ser de verdiene fordampe i et aksjemarked på vei nedover.

- Hvis vi hadde måttet selge nå, ville vi tapt omtrent 25 millioner, bekrefter økonomisjef og porteføljeforvalter i Kreftforeningen, Børre Krogstad.
Kursreserven Kreftforeningen satt på ved årskiftet var på 30 millioner. Denne er nå borte. Men Krogstad anslår at 6 til 7 millioner av dette ble realisert før børsnedgangen startet for alvor. Krogstad anslår det samlete verdifallet til 46 millioner kroner.

- Men det er lite aktuelt for oss å realisere tapet nå ved å selge. Dette er ikke penger vi trenger i morgen. Dermed rammes ikke kreftarbeidet, sier Krogstad.

- Har fallet på børsen fått dere til å vurdere en annen strategi?
- Det kan godt være at vi vil det. Dette vurderes løpende. Men per siste investeringsmøte var det ikke aktuell strategi å selge oss ned, sier Krogstad.

Femti prosent ned

Men det er ikke bare Kreftforeningen som opplever store verdifall. Røde Kors, Flyktningerådet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Redd Barna og Kirkens Bymisjon har alle merket aksjekrakket. Flyktningerådet har 2,5 millioner plassert i aksjefond. Den største plasseringen har de gjort i Industrifinans Aktiv som nå er landets dårligste fond med et verdifall på over femti prosent. Det betyr at de har redusert sine verdier med godt over en million kroner.

- Vi er glad for at dette ikke går ut over flyktningarbeidet. Dette er en reserve vi har, men det er selvsagt ikke hyggelig å se at verdiene faller som de gjør, sier generalsekretær Ola H. Metliaas i Flyktningerådet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en annen organisasjon som har store reserver. 13 millioner er plassert i aksjer og aksjefond. Administrasjonssjef Ove Henning Morthen anslår verdifallet til 30 prosent. Det vil si om lag 4 millioner kroner.

Røde Kors har bare 5 millioner kroner plassert i aksjefond. De har ikke oversikt over verdifallet, men beregnet etter gjennomssnittsfallet på Oslo Børs, er verdiene redusert med 2 millioner kroner.

Vil være forsiktig

Redd Barna har plassert 15 millioner kroner i aksjefond. Markedsverdien ved årsskiftet var om lag 18 millioner. Ut fra et gjennomsnittsfall på 40 prosent har deres aksjefondposter falt med 7,2 millioner kroner.

Generalsekretær Tor Elden sier at Redd Barna nå vil være svært tilbakeholdne med å bruke en større andel av reservene i aksjefond.
- Vi er meget konservative, understreker han.

Kirkens Bymisjon har regnet ut at verdiene på deres aksjefondposter har falt med om lag 2 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde Kirkens Bymisjon aksjer og obligasjoner til en markedsverdi på 145 millioner kroner. Aksjeandelen var på 25 millioner kroner, forteller økonomisjef Lis Klitgaard Bertelsen, økonomisjef i Kirkens Bymisjon. Hun anslår at verdistigningen på obligasjonsmarkedet omtrent tilsvarer verdifallet på aksjer. Flere av organisasjonene er også inne i obligasjonsmarkedet og enda flere har plassert penger på bok. Dette gir, i motsetning til aksjeinvesteringene, god avkastning for tida.