I SKVISEN: 16 av de norske psykologene som har utdannet seg i Ungarn, får nå utdannelsen godkjent i Norge. Nå håper de resterende psykologstudentene på nåde fra regjeringen, fra venstre Martine Emilie Pedersen, Tord Skagestad Wold, Kaia Martine Storbråten Davanger, Martine Soelberg Nilsen, Malin Syvderud Moland, Tina Maria Mota Stensvold, Mina Otilie Remme, Hanna Nygård Roth, Rikke Aarhus Høglid, Aksel Ry, Julie Karoline Weltzien, Charlén Tangen, Simen Georg Stenersen, Melvin Treider, Jørgen Bråthen, Kamilla Lien, Tomás Lorang Larsen. Foto: Maria Skarpaas Andersen.
I SKVISEN: 16 av de norske psykologene som har utdannet seg i Ungarn, får nå utdannelsen godkjent i Norge. Nå håper de resterende psykologstudentene på nåde fra regjeringen, fra venstre Martine Emilie Pedersen, Tord Skagestad Wold, Kaia Martine Storbråten Davanger, Martine Soelberg Nilsen, Malin Syvderud Moland, Tina Maria Mota Stensvold, Mina Otilie Remme, Hanna Nygård Roth, Rikke Aarhus Høglid, Aksel Ry, Julie Karoline Weltzien, Charlén Tangen, Simen Georg Stenersen, Melvin Treider, Jørgen Bråthen, Kamilla Lien, Tomás Lorang Larsen. Foto: Maria Skarpaas Andersen.Vis mer

UTENLANDSSTUDENTENE

Godkjenningstrøbbel for 200 norske psykologstudenter. Nå kan 16 av dem juble

- Men nå haster det å skjære gjennom for alle studentene som fortsatt lever i uvisshet i Budapest, sier advokat Per Andreas Bjørgan.

(Dagbladet): Helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Henrik Asheim opplyser til Dagbladet at 16 psykologer som har utdannet seg i Ungarn nå kan bli godkjent i Norge.

I limbo

- Det har hastet mest å finne en løsning for de 16 psykologene som allerede har fått lisens, og som er i arbeid med å behandle pasienter i dag. De har flyttet, etablert seg med familie og kjøpt bolig fordi de hadde fått jobb. Så havnet de i limbo, sier Bent Høie til Dagbladet, og fortsetter med gladnyheter:

GRØNT LYS: Helseminister Bent Høie (t.v) og kunnskapsminister Henrik Asheim gir grønt lys til 16 psykologer utdannet i Ungarn, men kan ikke angi når skjebnen til de øvrige Ungarn-studentene avgjøres. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
GRØNT LYS: Helseminister Bent Høie (t.v) og kunnskapsminister Henrik Asheim gir grønt lys til 16 psykologer utdannet i Ungarn, men kan ikke angi når skjebnen til de øvrige Ungarn-studentene avgjøres. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

- De har nå fått forlenget sin lisens ut 2018 og tilbys et opplegg som gir den tilleggsutdanningen de trenger for en norsk autorisasjon.

- Undervisningen skal praktisk og økonomisk legges opp slik at de ikke trenger å ta fri fra jobben eller å ta opp nye studielån, forteller Høie.

Løsning for studentene

Det var i mai at Dagbladet først skrev om endringen i godkjenningspraksisen som har vært gjeldende siden 2008, for de første studentene som startet sitt femårige studie i 2003. Vedtaket rammet 200 norske psykologstudenter som er i ferd med å fullføre studiene i Ungarn, samt nærmere hundre ferdigutdannede som er flyttet hjem til Norge. Norske myndigheter ble klaget inn for ESA for å ha brutt EØS-avtalen.

Nå opplyser helsestatsråden at han sammen med kunnskapsminister Henrik Asheim jobber videre med også å finne en løsning for de øvrige studentene med psykologi fra Ungarn.

- Vi ser på mulige tiltak for resten av studentene også, men det er et mye større og komplisert arbeid. Her må vi komme tilbake med et svar på hvordan det skal håndteres, sier kunnskapsminister Henrik Asheim til Dagbladet.

Mellom to stoler

I et intervju med Dagbladet 1. juni tok Henrik Asheim, daværende utdanningspolitiske talsperson for Høyre, til orde for å finne en snarlig løsning for Ungarn-psykologene.

- De har åpenbart havnet i en veldig uheldig situasjon fordi de i god tro gikk ut fra at utdanningen deres skulle gi autorisasjon som psykolog i Norge. Vi gjør nå mye for at noe liknende ikke skal skje i framtida. Men jeg mener også at vi har en plikt til å finne en smidig løsning for de studentene som rammes av Helsedirektoratets endring. De har havnet mellom to stoler i et byråkrati. Det er urimelig, sa Henrik Asheim til Dagbladet.

Ei uke seinere, 7. juni, vedtok Stortinget etter forslag fra de fire borgerlige samarbeidspartiene:

«Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.»

Uvisst når

Nå er Henrik Asheim kunnskapsminister, mens Torbjørn Røe Isaksen er ute i pappaperm, og må som regjeringsmedlem forholde seg til Stortingets vedtak om utenlandsstudentene. Men verken han eller Høie vil angi når Ungarn-studentenes skjebne skal avgjøres.

- Det jobbes godt i Helsedirektoratet med forslag til å finne en løsning. Nå venter vi på direktoratets vurdering og innspill fra universitetene om hva de mener studentene trenger av undervisning i tillegg for å kunne godkjennes som psykologer i Norge. Saken har høy prioritet både for kunnskapsministeren og for meg. Men vi kan ikke nå si eksakt hva løsningen blir og når den vil foreligge, sier Bent Høie.

Kunnskapsminister Henrik Asheim supplerer sin statsrådskollega:

- Vi har stor forståelse for at studentene opplever at de står i en tøff situasjon, men vi trenger litt mer tid. Vi må også sørge for å lage et system som forhindrer at dette skal gjenta seg, sier kunnskapsministeren.

Delvis fornøyd

Advokat Per Andreas Bjørgan, som representerer 160 psykologer og psykologstudenter som har klaget Norge inn for ESA, er delvis fornøyd med Høyre-statsrådenes beslutning.

- En gledelig avgjørelse for de 16 utenlandsutdannede psykologene som nå får mulighet for autorisasjon i Norge. Men nå haster det at helseministeren skjærer gjennom for alle Ungarn-studentene, som fortsatt lever i uvisshet om sin framtid som psykologer, sier Bjørgan.

- På høy tid

Alexander Flottorp, en av studentene bak ESA-klagen, gleder seg med psykologene som ligger an til å bli godkjent.

- Det var på høy tid. På grunn av den ekstremt lange saksbehandlingstida vil de da ha jobbet tre år på lisens. Det er seks ganger mer veiledet praksis ute i arbeidslivet sammenliknet med dem som tar studiet i Norge, sier Alexander Flottorp.

- Vi er veldig spente på å se hvilke emner de eventuelt mener skal tas opp på universitetet som ikke kan dokumenteres at vi allerede har gjennomgått. Siden studiepoeng i Ungarn og i Norge utgjør helt forskjellig studiemengde, er det ikke gjort noen vurdering enda av hvor mye vi har lært i de forskjellige fagene, sier han.

Samme oppgaver

Flottorp understreker at de på lisens bare utgjør en brøkdel av de rammede.

- Majoriteten av dem som ikke har fått lisens har likevel jobbet på samme måte under veiledning, med de samme oppgavene, i samme helsesystem, som de på lisens.

- Den eneste forskjellen er da at de på lisens har brukt beskyttet tittel og jobbet under bedre betingelser i denne tiden, noe som selvfølgelig ikke utgjør noen forskjell i hva man har lært, poengterer Alexander Flottorp.

50 personer

Han mener at en løsning som innebærer at psykologer uten lisens må inn på universitetene igjen før en ny periode med veiledet praksis er uholdbar.

- Det vil føre til at opp imot 50 personer mister jobbene sine. Vi har i Ungarn lov til å gå rett ut i arbeidslivet, jobbe som psykolog og registreres som helsepersonell, med de samme arbeidsoppgavene og skal da ha rett til det samme i Norge. Som flere eksperter på EØS-direktivet allerede har påpekt er praksisendringen et klart brudd på EU-traktaten og vi avventer derfor en konklusjon fra ESA, sier Alexander Flottorp.