Godkjente aldri Sudbøs forskning

Verken Datatilsynet eller komiteen for medisinsk forskningsetikk har noen gang godkjent Jon Sudbøs prosjekter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spørsmålet om Sudbø har fabrikkert data til sin forskning over lengre tid, reises nå med full tyngde. Bortsett fra den store studien finansiert med 70 mill. fra USA, har ikke noen av prosjektene Sudbø har stått bak, fått godkjennelse fra to viktige kontrollorganer for medisinsk forskning: Datatilsynet og Regional etisk forskningskomité, Sør-Norge (REK-Sør).

Selv ikke for hans doktoravhandling fra 2001, har Sudbø søkt REK-Sør om godkjenning til slik reglene krever.

Heller ikke Datatilsynet har noen gang gitt Sudbø tillatelse til å bruke konsesjonsbelagte registre i sin forskning, med unntak av den store studien som nå er stanset.

De forskningsetiske komiteene er satt til å gjennomgå medisinske prosjekter der menneskelig vev, organer eller registre med pasientopplysninger inngår. Kreftforskeren og tannlegen Jon Sudbø har flere ganger vist til denne type data i sine vitenskapelige artikler.

Ingen treff
Men hos den regionale etiske forskningskomité for Sør-Norge, finner de ikke spor av verken Sudbøs navn eller titlene på et lite utvalg artikler som Dagbladet legger fram.

-  Vi har ingen treff på ham eller disse titlene, bortsett fra en tilråding som ble gitt på ettersommeren i fjor i forbindelse med studien som nå er stoppet, opplyser fungerende leder av REK-Sør, Kristian Hagestad. Han understreker imidlertid at prosjekter kan ha blitt tilrådd i andre forskeres navn eller under andre titler.

I en artikkel fra Journal of Clinical Oncology fra 20. mars 2005, vises det til at den etiske komiteen har tilrådd undersøkelsen og innsamlingen av vevsprøver fra 275 storrøykere. Jon Sudbø er hovedforfatter på artikkelen, men REK-Sør har ikke funnet noen tilråding i hans navn i sin database.

Heller ikke i Datatilsynets systemer dukker han opp, bortsett fra for studien som nå er stoppet. Selv om han i minst to artikler hevder at studiene er bygget på data fra Kreftregisteret, finner ikke Datatilsynet spor av noen konsesjoner i hans navn. Materialet fra Kreftregisteret, som inneholder detaljerte helse- og livsstilsopplysninger om nordmenn, er underlagt konsesjon.

Sudbø har to ganger publisert artikler i svært prestisjetunge The New England Journal of Medicine - i 2001 og 2004. Begge gangene takker han avdelingsleder Steinar Østerbø Thoresen for å ha bidratt med kliniske data på pasientene. Thoresen opplyste til Dagbladet mandag at han ikke kunne finne dokumentasjon for dette. Verken Thoresen eller andre i Kreftregisteret ønsker nå å gi ytterligere opplysninger, og viser til den pågående granskningen.

 SKAL GRANSKE:  Professor Anders Ekbom (i midten) ved Karolinska Institutet i Stockholm skal lede granskningen av forskerskandalen. De to andre på bildet er professor Stein Evensen ved Universitet i Oslo (t.v.) og strategisjef Stein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Bildet er fra gårsdagens pressekonferanse. Foto: Scanpix
SKAL GRANSKE: Professor Anders Ekbom (i midten) ved Karolinska Institutet i Stockholm skal lede granskningen av forskerskandalen. De to andre på bildet er professor Stein Evensen ved Universitet i Oslo (t.v.) og strategisjef Stein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Bildet er fra gårsdagens pressekonferanse. Foto: Scanpix Vis mer

Gransking

Medisinske forskere vi har snakket med, men som grunnet den pågående granskningen ikke ønsker å stå fram, sier de manglende godkjennelsene reiser spørsmål om også flere av Sudbøs publikasjoner bygger på delvis eller fullstendig fabrikkerte data. Artikkelen i The Lancet, som utløste skandalen, bygger fullstendig på oppdiktede data. Heller ikke dette prosjektet var det søkt tilråding fra REK-Sør eller Datatilsynet for.

JUKSET: Jon Sudbø.