Godt begynt - halvt fullendt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens stortingsmelding om hvordan skolen best skal stimulere til livslang læring er en god start på en omfattende og krevende prosess. I dag går hver fjerde elev ut av ungdomsskolen uten tilstrekkelige ferdigheter i basisfagene. Hver fjerde elev avbryter videregående opplæring. Over 400 000 voksne har svake lese- og regneferdigheter. Forskning viser at skolen reproduserer sosiale forskjeller. Det kan ikke en rød-grønn regjering leve med. SV-statsråd Øystein Djupedal ønsker å få til mer utjevning og en bedre skole på samme tid. Han har en jobb å gjøre, og vil åpenbart trenge sin antatt gode relasjon til partifelle og finansminister Kristin Halvorsen.

Målet er at alle barn og unge skal lære mer. En viktig forutsetning for læring er følelse av å mestre. Suksess avler som kjent suksess. Jo flere som kommer inn i en god spiral tidligst mulig, dess flere vil lykkes og trives under hele utdanningsløpet. Det vil være godt for dem det gjelder og for samfunnet. Grepet med å rette en større del av ressursene inn mot de yngste barna og elevene er lånt fra Finland. Der pøser skolene på med spesialundervisning fra første skoletrinn, men bruker relativt mindre på høyere klassetrinn. I Norge økes innsatsen av spesialundervisning i takt med elevenes alder. Det kan tyde på at man ikke har lyktes i starten og bøter på med ekstrainnsats underveis. I den norske skolen har man vegret seg for å gi spesialundervisning på et tidlig stadium for ikke å stigmatisere elever med særskilte behov. Dermed har man gjort skolesvake elever en bjørnetjeneste. Den foreslåtte omdisponering av ressursinnsatsen virker derfor både logisk og effektiv.

I tråd med dette er også målet om å lære alle barn i barnehager norsk, blant annet gjennom bevisst lek med språk, slik at alle kan språket når de begynner på den ordinære skolen. Det er ikke minst viktig i integreringssammenheng. Dette er nye toner fra SV som tidligere har lagt mer vekt på lek og mindre på språkopplæring. Med denne meldingen begynner kunnskapsministeren å gjøre seg fortjent til sin tittel. Inntil nå har barnehageminister vært mest dekkende.