Godt forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Odd Einar Dørum vurderer å pålegge politiet tidsfrister for å ta ut tiltale mot siktede i straffesaker. Fristene skal bidra til mer effektiv behandling av straffesaker. I dag finnes det ingen regler for hvor lang tid politiet kan bruke på etterforskingen før en tiltale tas ut.
  • Det er etter vår mening et riktig forslag til rett tid. Statistikken viser at det i gjennomsnitt går 200 dager før påtalemyndigheten treffer beslutning om å reise tiltale i ordinære straffesaker. Stortingsflertallet har bedt Justisdepartementet vurdere hvordan man kan få ned saksbehandlingstida i rettergangssaker. Når også lederen for Politiembedsmennenes Landsforening, Ole Petter Parnemann, mener det ligger et effektiviseringspotensial i politiets og påtalemyndighetens arbeid, bør konklusjonen være lett å trekke for det politiske flertallet.