Godt forsøk på styring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helse Sørøsts administrasjon har lagt fram sine planer for omorganisering av sykehusene i hovedstaden og i nærliggende kommuner. Den såkalte hovedstadsprosessen har vært ute til grundig høring, og har fått bred støtte. Den innebærer at de store sykehusene i Oslo, Radium- og Rikshospitalet, Ullevål og Aker organiseres under én ledelse, og får en arbeidsdeling som ivaretar befolkningens behov for så vel lokalsykehus som høykompetente spesialistmiljøer. Det er ikke lenge siden disse sykehusene lå i hver sin region. Etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst, har ledelsen i den nye store regionen fulgt opp det som var intensjonen, en bedre utnyttelse av ressursene til beste for pasientene.

Helse Sørøst var midt inne i denne prosessen da feiden om sykehotellet på det gamle Radiumhospitalet raste som verst. Den illustrerte hvor vanskelig det var å styre egenrådige miljøer. Striden endte med at Rikshospitalets direktør Åge Danielsen måtte gå, men også med knefall fra regionledelsens side. Det var ikke mulig, politisk, å stoppe et prosjekt som isolert sett var fornuftig, men som forkludret hovedstadsprosessen. Folk flest hadde selvfølgelig mer sympati med kreftrammede enn med en helseledelse som ikke fikk arbeidsro.

Nå foreligger fasiten for administrasjonens tanker om hvordan sykehusene i Oslo-området skal brukes. Ikke alle vil være enige i de konkrete forslagene. Det skulle bare mangle når det krever at faglige miljøer blir rykket opp og flyttet på. Men planene er ikke møtt med høylytte protestskrik.

Forslagene er ennå ikke styrebehandlet, men det er all grunn til å tro at de blir vedtatt, eventuelt med mindre justeringer. Omorganiseringer er trolig også i tråd med helseminister Bjarne Håkon Hanssens omfattende arbeid med få til bedre samhandling i helsevesenet generelt.