Godt nytt regel- og avgiftsår

Nytt år betyr ofte nye regler og forskrifter. 2004 blir intet unntak. Her er en oversikt over noe av det nye du må forholde deg til i det nye året.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Prikker i førerkortet

Fra 1. januar innføres prikkbelastning for brudd på trafikkreglene. Du må fortsatt betale bot for råkjøring, ulovlig forbikjøring eller andre trafikksynder, men i tillegg får du prikker. Åtte prikker fører til tap av førerkortet i seks måneder. Brudd på vikeplikt, ulovlig forbikjøring, kjøring på rødt lys og brudd på hastighetsbestemmelsene med opptil 20 prosent gir to prikker. Grove fartsovertredelser og promillekjøring gir ikke prikker, men straffes som tidligere.

Årsavgiften øker

Satsene for årsavgift på biler øker med 350 kroner. Det skyldes at trafikkskadeavgiften ikke lenger vil bli krevd av forsikringsselskapene, men går rett inn i årsavgiften. Derfor: Pass på at forsikringsselskapet ikke krever den av deg. I 2004 åpnes det dessuten for å få tilbakebetalt årsavgift for biler som blir stjålet.

Dyrere rusbrus og Bailey's

Rusbrus basert på sprit, slik som Bacardi Breezer og Smirnov Ice, blir om lag fem kroner dyrere. Likører som for eksempel Bailey's, Grand Marnier og Cointreau får et avgiftshopp på opp mot 30 kroner fra nyttår. Det skyldes at all brennevinsbasert drikk skal likestilles avgiftsmessig.

Større vinkvote

på rød sone

Fra nyttår kan du som er glad i å ta med deg vin fra utlandet, ta med større kvote. Det vil si: den tollfrie kvota blir ikke større, men du kan fortolle mer vin. Den røde kvota økes fra fire liter til 27 liter vin, eller ca. 36 flasker à 0,75 liter. I dag må vinsamlerne ha importtillatelse akkurat som profesjonelle importører. Nå har vår vinglade finansminister Per-Kristian Foss fjernet denne papirmølla, slik at det blir lettere å få med seg mer vin. Hver av flaskene har en tollavgift på 35 kroner.

Vin og sprit

I snitt blir vinen 70 øre dyrere per flaske, mens ei 40 prosent brennevinsflaske i snitt øker med 3,40 kroner.

Dyrere rullings

Avgiften på røyketobakk økes, slik at den kommer på samme nivå som sigaretter. I dag er den på om lag 70 prosent av sigarettavgiften. Det betyr en økning på om lag 35 kroner.

Lavere morarente

Forsinkelsesrenta reduseres fra 12 prosent til 9,25 prosent.

Økt egenandel

Taket for egenandeler på medisiner øker fra 1350 kroner til 1550 kroner.

Mer bompenger

Fra nyttår vil prisen for enkeltpassering i Oslos bomring bli 20 kroner. Det betyr at prisen øker med fem kroner for lett bil. For tung bil øker avgiften fra 30 til 40 kroner.

Hvitvasking

Advokater, revisorer, eiendomsmeklere og forhandlere av dyre gjenstander, for eksempel biler og antikviteter, har fra nyttår plikt til å melde fra til Økokrim om tvilsomme klienter. Det betyr at de skal si ifra dersom de får mistanke om hvitvasking. I dag gjelder dette påbudet bare banker og andre finansinstitusjoner.

Mer kontroll

Har du tenkt deg til USA i år, må du belage deg på en omfattende sjekk når du kommer fram. Fra 5. januar skal både ansikt og fingrer fotograferes og lagres. De omstridte reglene er kommet i kjølvannet av terrorangrepet 11. september. Også i Norge blir det strengere kontroll ved flere flyplasser neste år, så beregn mer tid.

Justismord

Justismordkommisjonen under ledelse av eksforsvarer Janne Kristiansen starter offisielt opp 5. januar. Begjæringer fra straffedømte om å få gjenopptatt sine saker, står allerede i kø. Krimkjendiser som Fredrik Fasting Torgersen og ekteparet Orderud har bebudet at de også vil forsøke å få sakene sine gjenopptatt.

Oppreisning

Varetektsinnsatte får en fast sats for hvert døgn de har sittet uskyldig i varetekt: 1500 kroner pr. døgn for de to første, deretter 400 kroner pr. døgn. Dette betyr at personer som har vært siktet for en forbrytelse, heretter slipper å gå til sak mot staten for å få oppreisning.

Ny identitet

Mennesker som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet, kan innvilges ny identitet. Kravene for å få nytt personnummer vil imidlertid være strenge.

Portoen øker

Frimerke til et vanlig brev sendt med A-post vil koste 50 øre mer fra nyttår. Ny pris: 6 kroner.

Dyrere pass for barn

Passgebyret for barn blir fordoblet fra nyttår til 370 kroner. For voksne skal prisen være den samme, 740 kroner, som utgjør ett rettsgebyr. Passgebyret for barn er økt fra et kvart rettsgebyr til et halvt rettsgebyr.

Fagforeningsfradrag

Fradraget for fagforeningskontingent øker fra 1450 kroner til 1800 kroner.

Hjemmehjelp

Dersom du betaler for hjelp til snømåking, renhold eller hagestell, vil nå terskelen for å måtte betale arbeidsgiveravgift blir høyere. I dag er taket på 30000 kroner for de samlede lønnsutbetalingene fra én husholdning. Nå blir grensen hevet til 50000 kroner.

Skattefri gevinst

På grunn av EØS-reglene får nå utenlandske spill fra EU samme skattefritak som norske spill når gevinsten er over 10000 kroner. Det omfatter spill som tilsvarer de norske spillene som ikke beskattes.

Arbeidsgiveravgift

De nye reglene for differensiert arbeidsgiveravgift trer i kraft. Tross sterke protester, betyr det at i flere avgiftssoner i Norge blir det økte satser for foretak med ansatte.

Farvel,

kvakksalverlov

Den 67 år gamle kvakksalverloven blir opphevet ved årsskiftet. Den erstattes av lov om alternativ behandling av sykdom. Det vil bli en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Omstridt hundelov

Den nye, omstridte hundeloven - som skal gjøre det lettere å gripe inn overfor farlige hunder - er klar til å tre i kraft, etter en langvarig prosess med sterke følelser i sving, både fra hundeeiere og fra ofre og pårørende til ofre for hundeangrep både på mennesker og husdyr.

DYRERE RUSBRUS: Avgiftshopp på opp mot 30 kroner.<p>
LITT DYRERE: I snitt 70 øre per flaske vin.<p>
DYRERE FOR BARN: Prisen fordobles til 370 kroner.<p>
HJEMMEHJELP: Terskelen for å måtte betale arbeidsgiveravgift for hjemmehjelp heves fra 30.000 til 50.000 kr.<p>
FARVEL KVAKKSALVERLOV: Erstattes av lov om alternativ behandling av sykdom.<p>
PRIKKER I FØRERKORTET: Åtte prikker fører til tap av førerkort.<p>
DYRERE RULLINGS: Opp ca. 35 kroner.<p>
ØKT EGENANDEL: Egenandel på medisiner øker fra 1350 kr. til 1550 kr.<p>
MER BOMPENGER: Økes til 20 kroner i Oslo.<p>
PORTOEN ØKER: NY takst: seks kroner.<p>