Godt tilbud til politiet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet: Regjeringen har strukket seg svært langt for å komme til en løsning med hovedsammenslutningene i staten om en ny avtale for politiet. Regjeringens siste tilbud ville gitt polititjenestemenn i operativ tjeneste en godtgjørelse på 40.000 kroner per år, for én time lengre arbeidstid per uke og unntak fra hviletidsbestemmelsene. Avtalen hadde en kostnadsramme på 335 millioner kroner og ville gitt mer politikraft og bedre service overfor publikum.

De forslagene som kom på bordet fra hovedsammenslutningene om hviletidsbestemmelsene ville ikke gitt mer, men - slik regjeringen vurderer det - mindre fleksibilitet. I enkelte politidistrikter ville det blitt svært utfordrende å organisere politiets arbeid. Det kunne ikke regjeringen gå med på. Særlig ikke når vi hadde lagt 335 millioner kroner på bordet.

Dagens strenge krav til avviklingen av hviletid har gjort det vanskelig for tjenestemenn å være tilstede for å dekke publikums behov. Om en politimann har beredskapsvakt og rykker ut når tyver bryter seg inn i huset ditt, må han hvile i 11 timer etter å ha kommet hjem. På et lite lensmannskontor kan konsekvensen bli at kontoret er ubemannet dagen etter. En avtale med unntak for hviletidsbestemmelsene ville gitt mer fleksibilitet, og medført at slike situasjoner kunne unngås. Arbeidsgivers forslag ville sikret at tjenestemannen får tilstrekkelig hvile, samtidig som han også ville kunne være tilstede i normal arbeidstid.

Det er helt nødvendig at politiet kan skaffe tilstrekkelig mannskap når det er behov for det. Det oppnår vi med forskriften som trådte i kraft i det den tidligere avtalen utløp ved midnatt 1. juli. Forskriften innebærer at tidligere arbeidstidsbestemmelser og kompensasjonsordninger – som er framforhandlet med organisasjonene - i all hovedsak blir videreført. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan en forbedret utgave av disse ordningene kan karakteriseres som en «slavekontrakt».

Jeg minner om at Politiets fellesforbund på sitt landsmøte i 2007 besluttet å ta i bruk «nødvendige virkemidler» i perioden 2008 – 2010 for å oppnå «betydelig høyere lønn», selv om dette ville innebære at politiets tillit i befolkningen ble svekket. Denne strategien har vi sett utspille seg i snart ett år. Arne Johannessen karakteriserte selv strategien som mislykket i NRK 1. juli, etter at de mange forsøkene på å få til en ny avtale hadde spilt fallitt.

I mai i fjor, etter at hovedtariffoppgjøret mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene i staten om ny hovedtariffavtale i staten var over, uttalte leder i Politiets Fellesforbund (PF), forhandlingsleder for Unio - Arne Johannessen, - at han var tilfreds med resultatet. Til tross for det, valgte PF fire måneder senere å fortsette lønnsforhandlingene gjennom å fremme nye krav i mediene.

Politiets aksjoner utover høsten og vinteren førte til at politidirektøren i april i år inviterte tjenestemannsorganisasjonene i politiet til å delta i en arbeidsgruppe. Den skulle forberede forhandlinger om en ny avtale mellom staten og politiet om unntak i hviletidsbestemmelsene og kompensasjon for disse unntakene.

Politiet er grunnfjellet i arbeidet med å bekjempe kriminalitet og skape et tryggere samfunn. Og de gjør jobben sin godt. Som alle andre yrkesgrupper trenger de i politiet gode arbeidsvilkår for å skape gode resultater. Det er bakgrunnen for at regjeringen i hele fireårsperioden har satset så sterkt på å bedre situasjonen i politiet når det gjelder bemanning, driftsmidler og lønn. Vi har økt politibudsjettene hvert eneste år med til sammen over 2 milliarder kroner, eller 1.1 milliarder dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra. Vi har sørget for 460 nye sivile stillinger i politiet gjennom tiltakspakken i vinter, og nærmere 650 flere studenter ved Politihøyskolen i løpet av fireårsperioden. Jeg sier ikke at vi med dette har løst alle utfordringer, men vi er på god vei til å gjøre noe med dem.Forhandlingene mellom sammenslutningene og staten som strandet 1. juli var et forsøk på å få i stand en ny avtale om politiets lønns- og arbeidsforhold. Politiet fikk et godt tilbud, men valgte å si nei. Regjeringen vil strekke seg langt for å imøtekomme politiets krav, men vi kan ikke betale 335 millioner kroner for en avtale som gir mindre fleksibilitet og dårligere service overfor publikum.