Gøy på landet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Hvis ikke Aftenposten har forvekslet millioner med milliarder, synes vi kommunalminister Åslaug Haga har fått godt betalt av samme avis for sin lekkasje om regjeringens distriktssatsing. Over første, andre og tredje side kan avisa berette følgende: For ni millioner kroner over en treårsperiode skal kvinner stimuleres til å starte egen virksomhet i distriktene framfor å flytte til byene for å drikke cappuccino. Ni millioner kroner er ikke mer enn én mann, partifellen Eivind Reiten, hever i godtgjørelse for å gjøre sin jobb ved Hydros hovedkontor i Oslo. Hvordan en slik sum skal få distriktsfraflyttede og distriktsleie kvinner i hopetall til igjen å myldre tilbake dit de kom fra er mer enn vanskelig å forstå.

• For det er åpenbare grunner til at kvinner og også mange menn flytter fra bygda og inn til byene. Det er der de får utdanning. Det er der de har best mulighet til å få seg jobb. Sannsynligvis er det også der det er lettest å finne seg en passende samboer eller ektefelle. Og helt sikkert er det der de har det mest moro i lete- og søkefasen. Dragningen mot storbyene har pågått siden den industrielle revolusjon. Byene har trengt arbeidskraft. Landbruket er effektivisert. Det trengs færre hender for å mette mange munner. Denne utviklingen har funnet sted i alle land, uavbrutt i hundrevis av år. Og denne makrohistoriske trenden vil Haga snu med knapper og glansbilder.

• Hagas mål er det ingen ting å si på. Levedyktige distriktssamfunn er en forutsetning for at folk skal ha et reelt valg når det gjelder bosted. Og mange vil foretrekke å bo i mindre samfunn framfor i storbyer fordi det har andre kvaliteter. Senterpartiet har dessuten rett i at flukten fra landsbygda også representerer problemer for byene. Det blir større etterspørsel etter bolig, blant annet, noe som driver prisene oppover, og dermed inngangsbilletten til boligmarkedet for førstegangsetablerere. Men skal flyttestrømmen snus, må også pengestrømmen snus. Vi er ikke i tvil om at det er Hagas mål, og hun vil sikkert vise til økte milliardbevilgninger til kommunene når hun legger fram sin distriktsmelding i dag. Vårt poeng er at det skal mye til for å snu jordas dreining.