Gradvis endring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Endringen av tomtefesteloven med virkning fra inneværende år gir for enkelte dramatiske utslag. Grunneiere har med ett fått lov til å ta en makspris på 9000 kroner i årlig festeavgift for tomter som er inntil ett mål, og tilsvarende mer for større tomter. Dette innebærer mangedobling av tomteleia for mange som hittil har hatt gode festekontrakter med svært lave avgifter.
  • Lovendringen skal gi grunneierne en avkastning som er mer på linje med hva markedet er villig til å betale. For beboerne på festetomter kommer økningen nå som et sjokk. Ikke alle har råd til å kjøpe tomta, som ofte tilbys som et alternativ til fortsatt feste. Men reportasjene viser også at tomtefesteordningen har vært ugunstig for grunneierne. Politikerne bør sørge for at overgangen fra festetomter til eiertomter blir mulig også for folk med lave og middels inntekter. Det var neppe meningen med lovendringen å jage folk fra hus og hjem.