Bompengekrisa:

Grande om Frp's utspill: - Dumt

Bompengekampen som river og sliter i regjeringen er ennå ikke løst, ifølge Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande om bom-konflikten som kan sprenge regjeringen. Reporter: Arnhild Aass Kristiansen / Video: Lars Eivind Bones Vis mer

Regjeringen har ennå ikke kommet til noen enighet om den såkalte bompengeskissa, som har skapt splid innad i firepartikoalisjonen.

Det fortalte Venstre-leder og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til oppmøtt presse på Holmenkollen Park Hotel.

DISKUTERER VIDERE: Trine Skei Grande er ikke enig i at den såkalte bompengeskissen er ferdig. Hun påpeker at det å sitte i regjering er en kontinuerlig diskusjon. Video: Øystein Sæthre. Reporter: Arnhild Aas Kristiansen. Vis mer

Grande var på vei til et menneskerettsseminar, men ministeren fikk ingen spørsmål om menneskerettigheter på vei inn. Det pressen lurte på, var om det kom til å bli enighet i saken som har revet og slitt i firepartiregjeringen.

BOMKAOS: Siv Jensen oppdaterer pressen angående bompengedebatten. Reporter: Trym Mogen. Video: Bjørge Dahle Johansen. Vis mer

«Dumt»

Venstre har ikke sluttet seg til den såkalte bompengeskissa, som Frps landsstyre tok stilling til søndag.

Frp mener de er ferdigforhandlet. Det avviste regjeringspartner Skei Grande.

- Jeg synes det er dumt at de påstår at de er ferdigforhandlet når det ikke er enighet i bunn, sa Grande til oppmøtt presse i Holmenkollen.

Statsråden la likevel til at hun og Venstre er villige til å forhandle.

Men faren for regjeringskrise er ikke over. Frp-leder Siv Jensen ville ikke søndag kveld spekulere i hva som kan bli konsekvensene av et Venstre-nei.

- Hvis Venstre ikke vil være med på det, mener jeg det er opp til statsministeren å håndtere dette, sa Frp-lederen og finansministeren.

Uklar skisse

NRK skriver at skissen til avtale legger opp til å øke statens bidrag til kollektivsatsing i byene fra 50 prosent til 70 prosent, noe Venstre har ønsket seg.

Samtidig skal skissen også legge opp til at det blir billigere å kjøre bil inn til de store byene.

Det er det av punktene Venstre har størst problemer med, opplyser sentrale Venstre-kilder til Dagbladet.

Hvis bompengebelastningen inn til de store byene blir redusert, kan det igjen øke trafikkveksten, i strid med det såkalte nullvekstmålet, mener de.

«Regjeringen har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange», står det i Granavolden-erklæringen.

Kilder i Venstre mener at avtaleutkastet Frp's landsstyre har fått presentert i dag, er i strid med dette målet, og frykter at en reduksjon av bompengekostnader vil gjøre at færre velger kollektivtrafikk inn til byene.

BOMKAOS: Siv Jensen om bompengekaoset. Reporter: Trym Mogen. Video: Bjørge Dahle Johansen. Vis mer

Provosert

I tillegg mener Venstre at pakken er for dyr totalt sett. Ifølge VG skal den ha en total kostnad på 21 milliarder kroner de neste ti åra, hvorav ti går til å øke statens bidrag i bypakkene, sju går til sletting av bompengegjeld i eksisterende prosjekter, og fire milliarder går til økt kollektivsatsing.

Skissen har også flere elementer enn det til nå har tilflytt mediene, som også er vanskelig å svelge for partiet.

Det vekker sterke reaksjoner i Venstre at Frp-leder Siv Jensen foran åpen mikrofon slo fast at det forelå en skisse i regjeringen, som Venstre motsetter seg.

- Det er klart vi ble provosert, sier en kilde i Venstre til Dagbladet.

Flere kilder i Venstre påpeker det høyst uvanlige i at et regjeringsparti avslørere et annet parti sitt standpunkt til en uferdig avtale.

- Dette er jo ingen avtale. Det var i beste fall en skisse som vi hadde store problemer med, sier en kilde i partiet til Dagbladet.