Gransker alle sakene til Korir

Reisedokumenter Sammy Korir hadde skaffet til en asyl- søker ble avvist på grensen til at afrikansk land.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Myndighetene i det afrikanske landet hvor en asylsøker ble forsøkt returnert, nektet å slippe mannen inn i landet til tross for at han var utstyrt med reisedokumenter fra landets ambassade i Danmark. Det bekrefter sjef for politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum.

- I denne saken lyktes man ikke med å gjennomføre transporten, fordi landets myndigheter mente at asylsøkeren ikke var hjemmehørende der, selv om ambassaden deres hadde utestedt reisedokumenter, sier Wirum.

Politiets utlendingsenhet etterforsker nå om Korir kan ha benyttet seg av betalinger til tjenestemenn ved afrikanske ambassader for å få utstedt de nødvendige dokumentene. Politiet skal nå gå gjennom samtlige saker Korir har vært involvert i.

- Så langt som vi har kunnet undersøke, er det ingenting som tilsier at det skal være betalt penger i disse sakene. Våre tjenestemenn benekter også dette, sier Wirum.

Hun tok over som sjef for Politiets utlendingsenhet etter at avtalen med Korir ble inngått. Hun ble først kjent med denne saken gjennom en intern varsler som tok kontakt i fjor sommer, kort tid etter at hun hadde begynt i jobben.

Hadde politi-ID

Til tross for episoden med asylsøkeren som ble nektet innreise, har ikke Politiets utlendingsenhet kunnet slå fast at det er begått feil i noen av sakene Korir har vært innblandet i.

- Ut fra de opplysninger vi har i dag, er det ikke grunnlag for å si det. Men vi går nå gjennom alle disse sakene på nytt, for å være helt sikre på at riktig ID er slått fast. Korir har ikke jobbet alene, men bistått våre tjenestemenn med råd. Det er ingen saker som er avgjort utelukkende basert på hans opplysninger, det har bare vært ett av flere momenter som har vært med i vurderingen, sier Wirum.

ALVORLIG SAK: Politimester Ingrid Wirum i Politiets utlendingsenhet ser meget alvorlig på at Sammy Korir har jobbet som agent for politiet, og har nå utarbeidet en ny instruks for å hindre liknende saker. Foto: Håkon Eikesdal
ALVORLIG SAK: Politimester Ingrid Wirum i Politiets utlendingsenhet ser meget alvorlig på at Sammy Korir har jobbet som agent for politiet, og har nå utarbeidet en ny instruks for å hindre liknende saker. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer

Hun bekrefter også at Korir har vært utstyrt med et eget adgangskort til lokalene til Politiets utlendingsenhet.

- Han har ikke hatt tjenestebevis, men hadde et adgangskort i en kort periode. Da det ble oppdaget, ble det umiddelbart stoppet. Korir hadde en begrenset adgang til bygget, og har ikke hatt tilgang til politiets datasystemer, sier Wirum.

En av de involverte tjenestemennene er allerede omplassert internt, og Spesialenheten for politisaker har innledet etterforskning av Korirs forhold til Politiets utlendingsenhet, bekrefter sjef for Spesialenheten, Jan Egil Presthus.

- Dette er en meget alvorlig og beklagelig sak jeg gjerne skulle vært foruten, sier Wirum.

- Da jeg ble kjent med Sammy Korirs konsulentforhold sommeren 2007, besluttet jeg at det skulle opphøre, og satte i gang en utredning av metodebruken i arbeidet vårt. Det er nå utarbeidet en egen instruks for håndtering av eksterne kontakter, sier Wirum.

Rasismeanklager

Ifølge brevet fra Korir har han jobbet med 47 saker for Politiets utlendingsenhet.

- Våre undersøkelser har ikke avdekket et så stort antall, vi har kommet til rundt 20 saker. Noen av disse har blitt løst, ved at sikker identitet er bekreftet, men andre jobber vi fortsatt med, sier Wirum.

Gransker alle sakene til Korir

Korir har fått utbetalt rundt 170 000 kroner for arbeidet han har gjort, men han hevder å ha krav på langt mer. Korir har varslet politiet om at han mener å ha 200 000 kroner utestående, og at han er forberedt på å gå til sivilt søksmål for å drive inn disse pengene. I tillegg mener Korir at politimesteren har utsatt ham for rasisme, og at han har feriepenger til gode.

Ifølge Wirum skal det ikke foreligge noen kontrakt eller skriftlig arbeidsavtale mellom Korir og Politiets utlendingsenhet, som skal ha operert ut fra en muntlig avtale.

- Vi har ikke avdekket forhold som tilsier at han arbeidsrettslig sett må anses som ansatt.- Bare navnet er problemet

- Det er korrekt at jeg ble kontaktet av en av de ansatte i Politiets utlendingsenhet som ønsket å bruke Sammy Korir som konsulent. Det så jeg ingen problemer med, sier politiinspektøren som noen uker i fjor vinter var fungerende politimester i PU.

49-åringen ba i november i fjor politimester Ingrid Wirum om nye arbeidsoppgaver. Han hadde da jobbet som nestkommanderende og i perioder fungert som politimester i PU.

49-åringen avviser bestemt overfor Dagbladet at Korir-saken har noe med at han ba om å få slippe å være nestkommanderende i utlendingsenheten.

- Sammy Korir gikk rundt i våre lokaler. Alle visste om det. Jeg har ingen ting å utsette på det arbeidet Korir gjorde for oss. Etter min oppfatning var det ikke galt å bruke ham som konsulent. Han bidro til at saker ble oppklart og at identiteten til asylsøkere ble fastslått, sier politiinspektøren.

- Det eneste problemet i denne saken er navnet til Sammy Korir. Utover det ser jeg ingen problemer. Jeg hadde hørt navnet før, men kjente ikke til Korir personlig. Jeg hadde heller ikke hørt om høyesterettsdommen hvor det blir slått fast at Korir er en sjarlatan og at Korir er kvalifisert upålitelig, sier politiinspektøren.

- Du ble beordret av politimester Ingrid Wirum umiddelbart til å avvikle PUs forhold til Korir?

- Det er riktig. Da hun ga ordren ble den umiddelbart iverksatt. Etter det kjenner jeg ikke til at Korir har hatt kontakt med PU.

- Korir hevder han var involvert i 47 saker og at han løste 32 saker for PU?

- Det høres mye ut. Jeg tror han hadde med rundt 20 saker å gjøre, sier politiinspektøren.- Har ikke gjort noe galt

Dagbladet snakket fredag med den 50 år gamle politioverbetjenten i Politiets utlendingsenhet. Han forstår ikke at han kan ha gjort noe galt, og sier at han orienterte sine foresatte fortløpende om kontakten med Sammy Korir - den hemmelige politiagenten.

- Dette er en meget stor belastning for meg. Denne saken er vond og vanskelig. Jeg ønsker å få dette avklart så snart som mulig, slik at jeg kan begynne å fungere igjen, sier den 50 år gamle politimannen.

Han er fjernet fra stillingen sin, og har nå midlertidig fått nye oppgaver av politimester Ingrid Wirum.

Dagbladet hadde avtale om å intervjue ham i går, søndag. Politioverbetjenten svarte da ikke på henvendelser. Kort tid etter ringte advokat Vegard Aaløkken, og kunne opplyse at han representerte politimannen.

- Min klient nekter for å ha gjort noe galt. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Aaløkken.