Gransker førstebetjent for vennetjenester

Politisjefen som valgte ut tolker på Tanum asylmottak, leide inn sin egen samboer. I fjor tjente kvinnen nesten én million kroner på tjenester for politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Også venner av politisjefen har tjent gode penger som tolker for politiet.

Det er de ansatte ved utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt som selv har slått alarm. Dagbladet er kjent med at politimester Anstein Gjengedal og hans visepolitimestrer har fått både muntlig og skriftlig orientering om de høyst spesielle forholdene ved Utlendingsseksjonen.

Også hovedverneombudet i Oslo politidistrikt og Oslo Politiforening har tatt opp forholdene med ledelsen.

Valgte tolker

31. desember i fjor kunne Dagbladet avdekke at en politiavdelingssjef i Oslo var under SEFO-etterforskning for flere kritikkverdige forhold. Blant annet for å ha skrevet overtid mens han var sykmeldt og for å ha benyttet tjenestebil til privat bruk.

Nå rettes søkelyset mot en av politisjefens medarbeidere på samme seksjon - en politiførstebetjent.

Dagbladet får bekreftet at politiførstebetjenten i fjor fakturerte over 1100 overtidstimer.

Samtidig som han styrte politiets arbeid på asylmottaket, hadde politiførstebetjenten ansvaret for å velge ut tolker.

Brukte samboeren

Bare i fjor tjente politiførstebetjentens samboer hele 983309 kroner på å tolke for politiet.

Ifølge ansatte i politiet - som også har orientert den øverste ledelsen ved Oslo politidistrikt om forholdene - har samboeren ved siden av ordinær tolketjeneste også utført redigering av asylsaker, kopiering og alminnelig kontorarbeid.

Ifølge opplysninger fra politiansatte som tjenestegjør ved Tanum asylmottak, skal også en venn av politiførstebetjenten ha fakturert hele 565048 kroner for tolketjenester.

Flere polititjenestemenn har reagert på bruken av vennen som tolk.

Årsaken er at han snakker svært dårlig norsk og etter polititjenestemennenes oppfatning er nærmest uegnet som polititolk.

Ledelsen orientert

Samtidig skal broren til politiførstebetjentens venn ha utført tolketjenester for 158845 kroner for Oslo-politiet.

Også en fjerdeperson utførte i 2001 tolketjenester for 937476 kroner. Dagbladet får av flere kilder bekreftet at både politiinspektører og en av visepolitimestrene skal ha hatt kjennskap til hvordan og hvem politiførstebetjenten plukket ut som tolker.

Å tolke for politiet er «god butikk». Tolkene har kunnet fakturere politiet for vel 500 kroner i timen.

Det er de ansatte ved utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt, som selv har slått alarm. Dagbladet er kjent med at politimester Anstein Gjengedal og hans visepolitimestre har fått både muntlig og skriftlig orientering om de høyst spesielle forholdene ved Utlendingsseksjonen.

Også Hovedverneombudet i Oslo politidistrikt og Oslo Politiforening har tatt opp forholdene ved politiposten på Tanum asylmottak med ledelsen i politidistriktet.

UNDERSØKER: Politimester Anstein Gjengedal bekrefter at han nå undersøker påstandene rundt bruk av tolker i politiet.