Gransker ikke ukulturen i UD

Når Reinås-utvalget neste uke legger fram tsunamirapporten, vil ukulturen og systemfeilene i UD knapt være tema. Da gjør de ikke jobben sin, mener Sp-leder Åslaug Haga.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var Haga som tidligere i år overfor Dagbladet krevde en kulturrevolusjon i departementet hun selv kjenner godt fra sin tid som diplomat. Hun hadde forventet at Reinås-utvalget ikke bare konsentrerte seg om de åpenbare operative feilene som ble begått da UD håndterte krisen etter flodbølgen 2. juledag.

- Jan Reinås gjør ikke jobben godt nok hvis de ikke erkjenner at det er en sammenheng mellom svakheter i UD-kulturen og effektiv krisehåndtering, sier Haga til Dagbladet.

Et begrenset mandat

På grunn av knapp tidsfrist har utvalget forholdt seg strengt til mandatet og berører bare de overordnede problemene i UD der det har en direkte sammenheng med krisehåndteringen.

Men det framholdes fra informert hold at utvalget vil legge et tungt ansvar på ledelsen i UD, med utenriksminister Jan Petersen (H) i spissen, for at departementet ikke hadde god nok beredskap
.

Åslaug Haga har gått gjennom UDs egen rapport, som ambassadør Åge Grutle la fram i mars. - Det er umulig å gjøre noe med alle disse manglene hvis ikke utenriksministeren gir beskjed til den nye utenriksråden om at systemet og kulturen må forandres i grunnvollene, sier Haga.

Fempunktsplan

Sp-lederen peker på fem svakheter i UD: En toppstyrt organisasjon.

- Dette er det lang tradisjon for i UD som under krisehåndteringen ga seg utslag i at de ikke klarte å justere kursen underveis.


En kultur av forsiktighet og frykt.

 REINÅS-UTVALGET:  Tsunamirapporten legges fram neste uke. Her er utvalget i Phuket, Thailand, i slutten av februar. Utvalget består av Sigrid Cabot (fra venstre), Harald Sunde, Morten Wetland, Torunn Laupsa, Rita Engh Heflo, Jan Reinås, Truls Fyhn og Siv Meisingseth. Foto: Erhan Guner/Scanpix
REINÅS-UTVALGET: Tsunamirapporten legges fram neste uke. Her er utvalget i Phuket, Thailand, i slutten av februar. Utvalget består av Sigrid Cabot (fra venstre), Harald Sunde, Morten Wetland, Torunn Laupsa, Rita Engh Heflo, Jan Reinås, Truls Fyhn og Siv Meisingseth. Foto: Erhan Guner/Scanpix Vis mer

- Frykten for å gjøre feil er så stor at man ikke tør handle selvstendig og raskt nok.


Neglisjering av det konsulære feltet.

- UD manglet rutiner da så mange nordmenn var i nød fordi det konsulære arbeidet aldri har gitt særlig status.


Dårlig personalforvaltning.

- Ekstra mannskaper ble tilkalt tilfeldig, et eksempel på at UD ikke tar de ansattes kompetanse tilstrekkelig på alvor.


Mangelfull teknologikompetanse.

- Er det noen som trenger moderne teknologi, er det UD med sine 150 stasjoner verden over.

Petersen er uenig

Jan Petersen (H) svarte på Hagas kritikk tidligere i år med at de som kobler modernisering av UD med krisen, mangler «tankens klarhet»: «Dette er en handlekraftig organisasjon hvor folk tør ta beslutninger.»

Men det er ikke hans egen statssekretær Vidar Helgesen (H) enig i: «Utenrikstjenesten trenger også en annen kultur. Det er en altfor sterk tendens i UD til å lete etter feil og slå ned på dem, heller enn å lete etter de gode initiativene og trekke dem fram,» sa Helgesen i et foredrag i fjor høst.

- SMALT FOKUS: - Reinås-utvalget må også se på ukulturen, mener Åslaug Haga.