ORDKNAPP: Helga Hernes er leder i EOS-utvalget, som skal granske blant annet Forsvaret sikkerhetstjeneste (FOST). Hun vil ikke uttale seg om overvåkingssaken, men bekrefter at utvalget tidligere har stilt spørsmål ved FOSTs arbeidsmetoder. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
ORDKNAPP: Helga Hernes er leder i EOS-utvalget, som skal granske blant annet Forsvaret sikkerhetstjeneste (FOST). Hun vil ikke uttale seg om overvåkingssaken, men bekrefter at utvalget tidligere har stilt spørsmål ved FOSTs arbeidsmetoder. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIXVis mer

Granskerne visste ingenting

Etter det Dagbladet erfarer hadde EOS-utvalget ingen mistanke om at statsministeren ble overvåket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): I går sprakk saken om at Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) kan ha drevet ulovlig overvåking av både statsministerens kontor og flere departementer.

Helga Hernes er leder av EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for overvåknings- og etterretningstjenestene. Hun er svært sparsom med opplysninger i saken.

- Kjente dere til at det kan ha foregått en ulovlig overvåkning av sentrale regjeringsmedlemmer?

- Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Hernes.

- Når startet det tekniske samarbeidet mellom Forsvarets Sikkerhetstjeneste og Statsministerens kontor?

- Jeg kan ikke si noe om denne pågående saken, gjentar Helga Hernes.

Teknisk samarbeid
Hele saken bunner i at Forsvarets sikkerhetstjeneste på Jørstadmoen skal ha hatt ansvaret for datasikkerheten ved Statsministerens kontor og departementene - rett og slett fordi deres datalinjer anses som de sikreste i landet.

- At Statens nettverk er overvåket bør ikke komme som noen overraskelse, men det som er svært spesielt er at statsministeren ikke har visst at nettverket er overvåket av Forsvaret, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun sier hun hadde ingen kjennskap til et slikt teknisk samarbeid med Forsvaret da hun satt som statsråd for fire år siden.

- Her må vi også spørre om forsvarsdepartementet har hatt god nok kontroll over denne sikkerhetstjenesten, sier Erna Solberg.

Gransket FOST i fjor
EOS-utvalget stilte allerede i fjor vinter spørsmål ved arbeidsmetodene til FOST. I årsrapporten for 2008 heter det blant annet:

«Utvalget har i 2008 undersøkt tre saker som er behandlet av den operative sikkerhetsavdelingen i FSA (nå FOST, red. anm.)
Utvalget ble først orientert om sakene i et møte med NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, red. anm), som bl.a. på grunnlag av mottatt informasjon hadde uttrykt bekymring over avdelingens arbeidsmetoder i et brev til Forsvarsdepartementet. Karakteren av de forholdene som ble beskrevet av NSM tilsa at det burde iverksettes en undersøkelse som sikret tillit til uavhengighet og objektivitet.

Flere kilder bekrefter overfor Dagbladet at Forsvarets påståtte dataovervåkning av Statsministerens kontor og departementene slo ned som en bombe også hos medlemmer i EOS-utvalget da de fikk vite om saken for kort tid siden. Det til tross for at at utvalget siden i fjor sommer har forsøkt å få alle kort på bordet rundt flere betenkelige episoder knyttet til Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST).

- Vi har ikke fått informasjon om at de har visst noe om denne konkrete saken, sier Bjørn Jacobsen (SV) i forsvarskomiteen.

EOS-utvalget rapporterer til forsvarskomiteen.

Kan skyldes rot i regelverket

Bjørn Jacobsen vil ikke spekulere i hvorvidt det har foregått en systematisk overvåking av enkeltpersoner i regjeringen, eller om det hele skyldes en glipp.

- Det er mange lover og forskrifter som regulerer sikkerhetstjenestens arbeid, og noen kan ha mistolket disse retningslinjene og dermed gått ut over sitt mandat. Heldigvis kan det se ut til at dette har blitt oppdaget før det har fått utvikle seg en ukultur, sier Jacobsen til Dagbladet.

EOS-utvalget har også tidligere påpekt uklarheter rundt FOSTs regelverk:

«Når undersøkelser retter seg mot enkeltpersoner må hensynet til å beskytte Forsvaret veies opp mot enkeltindividets rettssikkerhet. Uklarhetene omkring regelverkssituasjonen er lite tilfredsstillende. FSA er pålagt viktige oppgaver i Forsvaret, og rammene for virksomheten bør derfor reguleres i større grad.»

Videre fullmakter
EOS-utvalget gransket i fjor vinter flere konkrete bekymringsmeldinger angående FOSTs arbeid.

Flere konkrete episoder er meldt inn til EOS-utvalget fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), får Dagbladet opplyst.

Kilder i miljøet forteller at både PST og NSM har undret seg over blant annet henvendelser om bistand fra FOST som indikerte at tjenesten hadde langt videre fullmakter enn det som har vært kjent for de tre samarbeidende tjenestene. Samtidig framstår FOST som mye mer isolert enn for eksempel E-tjenesten, som i betydelig større grad enn FOST har kontakt med PST.

Rødt-leder Torstein Dahle stiller nå spørsmål ved om EOS-utvalget har utført jobben sin godt nok.

- Jeg finner det merkelig at de ikke har funnet noe uvanlig på sine inspeksjoner hos FOST, sier Dahle til Dagbladet.