Granskes av fylkesmannen

Fylkesmannen i Hordaland vil granske forholdene ved Johannes menighets aldershjem i Bergen, etter at styreren kjøpte leilighet av en 91 år gammel beboer til langt under markedspris.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også: Styrer kjøpte beboers leilighet til underpris

Boligen hadde ikke vært ute på det åpne markedet, og kjøpesummen var trolig bare det halve av markedspris, skriver Bergensavisen.

- Vi vil gå inn og kartlegge hva som har skjedd gjennom vår tilsynsordning for aldershjem, sier direktør Paul Kløvrud ved sosial- og familieavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland til Dagbladet.no.

Han kjenner ikke saken annet enn fra avisen, men mener sakens karakter tilsier at de setter i gang sin granskning så snart som mulig.

- Slik saken fremstilles i avisa, virker det noe betenkelig, medgir han.

- Når vi går inn i slike saker, er det for å ivareta rettsvernet til brukerne av institusjoner. Dette vernet gjelder ikke bare tjenester, men også andre forhold ved institusjonene. Vi vil undersøke om det er skjedd en krenkelse av beboerens integritet, og hvorvidt det har vært en utnytting av vedkommendes avhengighet, sier Kløvrud.

Fylkesmannen har tilsynsmyndighet overfor syke- og aldershjem, men de har ingen sanksjonsmyndighet. Granskingen av bolighandelen mellom styreren og den 91 år gamle beboeren vil resultere i en rapport. Hvis fylkesmannen påpeker avvik fra lover og regler, kan de kreve å få dette rettet opp.

Johannes menighets aldershjem er i privat eie, men leier ut sengeplasser til Bergen kommune. Kløvrud vet ikke om 91-åringens plass er kommunalt tildelt. Dersom den er det, mener Kløvrud kommunen må være sitt ansvar bevisst.

- I så fall kan ikke kommunen så lett skyve ansvaret fra seg, sier han.

Bydeldirektør Ole Vorland i Bergenhus bydel sier til BA at en slik handel som avisen gjengir aldri ville blitt godkjent dersom hun jobbet for et kommunalt aldershjem.

Fylkeslegen har hatt tilsynsmyndighet ved syke- og aldershjem siden 1993. Fylkeslegen i Hordaland har aldri tidligere vært borti en sak som denne.

- Forhold som går på rutiner og yrkesetikk av en slik art er svært sjeldne, sier avdelingsdirektør Paul Kløvrud.