Gransket av Riksrevisjonen for millionhonorar

Satt som styreleder i Helse Nord-Trøndelag, fakturerte eget konsulentselskap. - Saken kunne vært bedre håndtert, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til Dagbladet.no.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I går måtte en presset Åslaug Haga trekke seg som olje- og energiminister og leder i Senterpartiet.

Siden har partiledelsen sittet i intense møter for å få kabalen til å gå opp. Nå er det klart at partiets første nestleder, Lars Peder Brekk, overtar som landbruksminister etter Terje Riis Johansen.

Etter utnevnelsen på Slottet i dag benektet Lars Peder Brekk ovefor Dagbladet.no at han hadde noen svin på skogen.  

- Er du sikker på at det ikke er noe i din fortid som kan dukke opp som kontroversielle saker i media?

- Jeg føler meg ganske sikker på det, ja, sier Brekk til Dagbladet.no på Slottsplassen.

Han går ut fra at media vil gjennom gå alle forhold ved de nye statsrådene, inkludert ham selv.

- Men vi vil ikke finne noe?

- Jeg har ingenting å skjule. Jeg hadde en sak i kontrollkomiteen fra Riksrevisjonen rundt mitt styreverv i Helse Nord-Trøndelag, der er alt redegjort for og alt er lagt fram, sier Brekk.

FAKTURERTE EGET SELSKAP: Lars Peder Brekk ble utnevnt som ny  landbruksminister i dag. Foto: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX
FAKTURERTE EGET SELSKAP: Lars Peder Brekk ble utnevnt som ny landbruksminister i dag. Foto: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX Vis mer

Gransket av Riksrevisjonen

I 2004 ble Brekk gransket av Riksrevisjonen for sin dobbeltrolle som både styreleder i Helse Nord-Trøndelag og «ekstern» konsulent for det samme helseforetaket.

I løpet av en drøy toårsperiode mottok 
stortingsrepresentanten fra Vikna i Nord-Trøndelag nærmere en million kroner i ekstraordinære honorarer, skrev
Adressavisen den gangen. 

Store deler av disse pengene var honorar styret måtte godkjenne i etterkant av at konsulentoppdragene var utført.

Riksrevisjonen kom i en rapport høsten 2004 med krass kritikk av Brekks dobbeltrolle og konkluderte med at hans uavhengighet var «vesentlig svekket». Saken ble også oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè.

Til Dagbladet.no i ettermiddag, i forkant av statsrådutnevnelsen, sa Brekk dette om kontroversene rundt hans rolle i Helse Nord-Trøndelag:

- Jeg tar til etterretning at Riksrevisjonen konkluderte med at min fakturering av arbeidet som arbeidende styreleder i Helse Nord-Trøndelag i 2002 og 2003, var en uheldig sammenblanding av verv.

- Alt kom fram den gang, og ingenting er skjult. De merknadene som framkom da tar jeg til etterretning og merker meg at saken som ble avsluttet for tre år siden kunne vært håndtert bedre, sier den nyutnevnte landbruksministeren til Dagbladet.no.

Fakturerte eget selskap

Gransket av Riksrevisjonen for millionhonorar

Bakgrunnen for Riksrevisjonens gransking var at Brekk høsten 2001 ble hyret inn av Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge i forbindelse med etableringen av helseforetaket Helse Nord-Trøndelag.

Brekk fikk jobben som styreleder i Helse Nord-Trøndelag mot et avtale-festet styrelederhonorar på 130 000 kroner i året.

Tre år senere begynte Riksrevisjonen å fatte interesse for de ekstraordinære utbetalingene fra Helse Nord-Trøndelag til selskapet Innovasjon Rørvik AS. Et konsulentselskap der Brekk var daglig leder.

- Aldri inngått avtale

Brekk forklarte de ekstra utbetalingene på flere hundre tusen med at det tidlig ble inngått en avtale med Helse Midt-Norge om at han to dager i uka skulle kjøpes fri fra sin ordinære stilling som daglig leder i Innovasjon Rørvik AS.

Ekstrautbetalingene var med andre ord kompensasjon for de to ukedagene. Noen avtale om kompensasjon ble imidlertid aldri underskrevet.

Det bekreftet stabsdirektør i Helse Midt-Norge, Per Holger Broch, overfor Adressavisen. Han kunne ikke gi noen begrunnelse for hvorfor det aldri ble inngått noen formell avtale.

Brekk selv forklarte at avtalen om betaling for ekstra dager i uken ble behandlet og godkjent av helseforetakets styre, og at det med utgangspunkt i et utkast til avtale ble ført korrespondanse mellom ham og Helse Midt-Norge.

Gransket av Riksrevisjonen for millionhonorar

I bilaget som Riksrevisjonen fikk tilsendt, gikk det fram av styreprotokollen at det gikk over ett år fra Brekk fikk sitt ekstraengasjement til det ble behandlet i styret første gang.

Da måtte styret ettergodkjenne krav om kompensasjon på over 200 000. På det meste måtte styret ettergodkjenne honorarbeløp på 370 000 kroner for arbeid utført året før.

Trakk seg

På tross av godkjenning fra styret, mente likevel Riksrevisjonen i sin gransking at Brekks dobbeltrolle var uheldig.

- En av hovedfunksjonene for et styre og en styreleder er kontrollfunksjonen over administrerende direktør. Det er ganske innlysende at denne funksjonen blir svekket dersom administrerende direktør engasjerer og lønner styrelederen, sa ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen til Adressavisen den gangen.

Riksrevisjonen skrev også i sin rapport: «Riksrevisjonen anser det for å være uheldig dersom styrene i helseforetakene har en praksis som ikke innbyr til tillit i befolkningen.

Riksrevisjonen viser også til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har framhevet at selskapers styremedlemmer, eller virksomheter disse er tilknyttet, ikke bør utføre konsulentoppdrag eller andre særskilt honorerte oppdrag for det selskapet de sitter i styret.»

Sps Lars Peder Brekk trakk seg høsten 2004 som styreleder i Helse Nord-Trøndelag. Begrunnelsen var at styreledervervet ikke lot seg kombinere med å drive valgkamp foran stortingsvalget året etter.

Også direktør i helseforetaket, Reidar Tessem, trakk seg. Men han avviste at det hadde sammenheng med bråket rundt Brekk.

- Grossist i styrverv

Senterpartiets til nå første nestleder og parlamentariske leder har også vært omtalt i mediene og kritisert fra politisk hold for sine mange styreverv.

Gransket av Riksrevisjonen for millionhonorar

Foran stortingsvalget i 2005 presenterte Namdalsavisa Brekk under tittelen «Grossist i styreverv». Det gjaldt både innen politikk og næringsliv.

Brekk gjorde det klart at hvis han kom inn på Stortinget ville han kvitte seg med sine mange næringslivsverv.

I november 2005, etter stortingsvalget i september, hadde Brekk følgende ni verv i næringslivet, ifølge Dagens Næringsliv: Styreleder i Fishbilling as, styreleder i Sydvaranger as, styremedlem i Marinvest as (skal trekke seg), styremedlem i Netbilling as, styremedlem i Brekk og Olsvik Eiendom, styreleder i Kystmuseet i Nord-Trøndelag, styremedlem i Asbjørn Brekk as, styreleder i Namdal Fylkesmuseum og styremedlem i Sydvaranger Maritime Industrial Park as.

Først i mai 2006 erklærte Brekk at han ville avvikle sine verv som styreleder i Sydvaranger AS, nestleder i Sydvaranger Maritime Industrial  Park AS, styremedlem i Marininvest AS i Tromsø, eid av Norges Råfisklag og styreleder i Kystmuseet i Nord-Trøndelag.

Da hadde Sp-politikeren fått kritikk, blant annet fra Frps næringspolitiske talsmann, for sine mulige dobbeltroller.

VED KONGENS BORD TIDLIGERE: Lars Peder Brekk overtok som fiskeriminister etter Peter Angelsen i Bondevik I-regjeringen. Brekk ble bare sittende i knappe to måneder, fordi regjeringen gikk av på gasskraftsaken.