Gransking av Trondheims brannberedskap

Direktoratet for brann- og elsikkerhet vil granske Trondheims brannberedskap og brannforebyggende tiltak etter storbrannen lørdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sør-Trøndelag politidistrikt etterforsker med sikte på å klarlegge brannårsaken og forløpet av brannen, og for å finne ut om noen kan stilles strafferettslig ansvarlig. Mandag formiddag sprøytet brannvesenet fortsatt store vannmengder inn på branntomta, for å kjøle ned området så mye at politiet kan starte sine undersøkelser.

Politiavdelingssjef Geir Olav Granbo ved Sør-Trøndelag politidistrikt sier at arbeidet med å rydde branntomta må vente inntil politiet er ferdig med de tekniske undersøkelsene.

Brannteknikk

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen i DBE opplyser at direktoratet sender en representant til Trondheim tirsdag. Granskingen som DBE skal gjennomføre, blir samordnet med en vurdering som Norges branntekniske laboratorium skal foreta. Dette er del av et mer omfattende arbeid som utføres på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat.

DBE vil ved sin gransking rette oppmerksomheten spesielt mot hvilke brannforebyggende tiltak som fantes i den gamle trehusbebyggelsen, går det fram av en pressemelding direktoratet sendte ut mandag.

Seksjonering, sprinkling, opplæring og brannøvelser er blant de temaer som nevnes spesielt. Søkelyset blir også satt på brannvesenets tilsyn, og oppfølging av spesielle brannobjekter.

Teknisk svikt

Trondheim brannvesen gjennomførte mandag formiddag en såkalt debrifing av mannskapene som deltok i slukningsarbeidet de dramatiske timene da den gamle trebebyggelsen i et helt kvartal ble totalt ødelagt eller sterkt skadd.

En gjennomgang av hendingsforløpet viste større eller mindre svikt i flere ledd, uten at det foreløpig er klarlagt om brannen ville ha fått et mindre omfang dersom brannberedskapen hadde vært bedre.

Det er reist kritikk mot at bemanningen på brannvakta var for liten da brannen brøt ut. Det er også hevdet at det tok for lang tid før reservemannskaper ble innkalt og alt tilgjengelig slokkingsutstyr var på plass. Og det oppsto tekniske problemer med vannpumpene som skulle sikre brannmannskapene tilstrekkelig vanntilførsel fra sjøen.

Verdisaker

Gullsmed Morken, Erlandsen Ur, Simon Engen Foto og Mix Sørensen Tobakk er fire av de mer kjente og tradisjonsrike bedriftene som ble rammet av brannen i kvartalet mellom Dronningens gate, Nordre gate og Thomas Angells gate.

Dressmann og bruktbutikken Tante Isabel holdt også til i kvartalet, og ble totalt ødelagt. Eieren av Tante Isabel, Anne Isabel Udbye, opplyser til Adresseavisen at butikken var forsikret for 300.000 kroner, og at hun regner med å tape omkring en million kroner. Ifølge avisens opplysninger ser det ut til at de øvrige forretningsdrivende har forsikringer som vil dekke deres tap.

Gjensidige NOR

I alt er bortimot 20 forretninger, restaurantbedrifter og andre service-bedrifter mer eller mindre rammet av brannen. Flesteparten av bedriftene har sine forsikringer i Gjensidige NOR.

Avdelingsdirektør Pål Hestegrei i Gjensidige NOR opplyser at fire av gårdeierne og ni næringsdrivende i det brannherjede kvartalet har sine forsikringer i dette selskapet. Han anslår at forsikringsutbetalingene fra Gjensidige NOR kan komme opp i 150-200 millioner kroner. Det vil ennå ta lang tid før hele det økonomiske omfanget av brannen er klarlagt.

Gjensidige NOR har på sin side sikret seg med reassuranse i andre forsikringsselskaper i Norge og utlandet.

(NTB-Skjalg Fremo)

OVERMANNET: Storbrannen i Trondheim startet i bakgården på hjørnet av Nordregt. og Thomas Angelsgt og spredte seg raskt til naboeiendommene. Flere verneverdige trehus ble totalskadet.