- Greit med 500 millioner i honorar for en slik jobb

Kritikken preller av Norges Bank. - Riksrevisor Kosmo har misforstått.

 3 000 MILLIARDER - OG REFS:  Pensjonsfondets sjef Yngve Slyngstad på sitt kontor flankert av kommunikasjonsdirektør Siv Meisingset og kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie. FOTO: ERLEND AAS/SCANÅIX.
3 000 MILLIARDER - OG REFS: Pensjonsfondets sjef Yngve Slyngstad på sitt kontor flankert av kommunikasjonsdirektør Siv Meisingset og kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie. FOTO: ERLEND AAS/SCANÅIX.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet):  Ledelsen i Norges Bank avviser dagens kritikk fra Riksrevisjonen, som er sterkt kritisk til at en forvalter fikk utbetalt 500 millioner kroner i fjor som honorar av fellesskapets kasse Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).

- Vi har merket oss hva riksrevisor Jørgen Kosmo har sagt i dag. Han har skapt inntrykk av at det er én person som får dette honoraret. Det er et selskap. Og dessuten sa han at Oljefondet går tomt hvis vi holder på å gi slike honoraret. Det er feil. Fondet øker når forvalteren gjør en god jobb og får en prosentvis andel av av verdiøkningen, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank til Dagbladet.

Skulle hatt 900 millioner Hun vil ikke kommentere Riksrevisjonens opplysning om at forvalterselskapet egentlig skulle hatt 900 millioner kroner utbetalt, men at avtalen ble forhandlet ned til 500 millioner.

- Vi forholder oss til tallet som framkommer av regnskapet for 2009, og det er 500 millioner.  Av forretningsmessige årsaker vil ikke ledelsen i Norges Bank fortelle hvem honorarmottakeren - eller om selskapet er norsk eller utenlandsk, sier Meisingset.

- Ekstremt god jobb - Det er helt greit med 500 millioner kroner i honorar for dette oppdraget. Forvalteren har gjort en ekstremt god jobb. Vi er fornøyd. Forvalteren har ikke beholdt en høy prosentvis avkastning, sier kommunikasjonsdirektøren i sterk kontrast til Riksrevisjonens vurdering.

«Honoraret framstår både før og etter reforhandling av avtalen som påfallende høyt, såvel beløpsmessig som prosentuelt», skriver Rilsrevisjonen i sin årlige rapport, som ble lagt fram i dag.

Fortsatt oppdrag - Forvaltningselskapet har fortsatt oppdrag for fondet, bekrefter kommunikasjonsdirektør Siv Meisingset.

Samme dag som Pensjonfondet/Oljefondet for første gang passerer 3 000 milliarder kroner i verdi, slår Riksrevisjonen skarpt ned på honoraravtalene uten tak på utebetalingeen.

- Sterkt kritikkverdig -«Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at det inngås slike avtaler til slik vilkår og stiller spørsmålstegn ved Norges Banks internkontroll i denne sammenhengen. Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at Finansdepartementet ikke engasjerer seg i oppfølging av eksterne forvaltere slik de har avtalemessig adgang til», heter det i rapporten..

- Er det satt tak på slik avtaler nå?

- Det er Oljefondet selv som er ansvarlige for avtalene med de eksterne forvalterne. Det er foreløpig ikke gjort noen endringer i retningslinjene for dem som følge av kritikken, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingset.