Grenland - en ny identitet

Dersom lokale initiativ hindres, står konsernet i veien for noe større enn Union, og regjeringens ord om valgfrihet vil bare være til spott.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KAMPEN OM Union i Skien etterlater seg spor av mer kulturell karakter, nemlig bruken av navnet Grenland. Det er i ferd med å bli et identitetsskapende merke på tvers av kommunegrensene. Ved siden av alle de økonomiske analysene, globaliseringsbetraktningene og valgkamphenvisningene, skal vi ikke utelukke at en del av sakens sprengkraft ligger her - i det faktum at en region er i ferd med vokse fram med en ny bevissthet: En liberal markedsutvikling har skapt et nytt fellesskap på godt over 100 000 mennesker som nå hegner om en del av tradisjonen, nemlig industrien.Dette er motsetningsfylt, som det alltid er når nytt bryter fram. Da jeg vokste opp i Skien, ble Grenland-navnet knapt nevnt. Kommunegrensene sto fast. Til tider var det som om den politiske retorikken krevde toll- og passkontroll mellom Skien og Porsgrunn. Større fiender enn Odd og Pors fantes ikke. I dag heter begge Grenland til etternavn. Til tross for «fiendskapet» pågikk en annen utvikling: Byene vokste sammen, arbeidere i tusentall krysset daglig bygrensene med BO-bussene. Næringslivet aktet heller ikke grensestolpene. Grenland ble mer og mer brukt som fellesbetegnelse for hele området.

OPPRINNELIG besto Grenland av de fire kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Seinere er Drangedal og Kragerø kommet til. Samarbeidet er blitt tettere; i september holdes det for eksempel et felles formannskapsmøte der nettopp regionsutviklingen er tema. Fortsatt står Skien og Porsgrunn på hver sin side i diskusjonen, der Skien vil ha en sterkere politisk integrering. Et motsetningsforhold finner vi i synet på etableringen av interkommunale selskaper kontra en politisk/administrativ sammenslåing, altså ad privat eller offentlig vei. Likevel er det frapperende hvor raskt Grenland-navnet er blitt identitetsbærende, og i følelsen av felles identitet modnes spirene til samarbeid, ja, til sammenslåing: Grenland vil da automatisk bli en av våre storbyer.

GRENLAND har vokst som navn etter bevisst markedsføring fra kommunene og reiselivsselskapene. I profileringen er oppmerksomheten henledet bort fra industrien, fordi den ble forbundet med dårlig miljø og forurensning. Det paradoksale er at det nettopp er industrien som nå samler Grenlands-folket. Ikke så underlig, det er den som gir arbeid.Både Skien og Porsgrunn er rødgrønne, noe som gir en bakgrunn for regjeringens initiativ i Union-saken; en nedleggelse, eller en barriere mot at andre kan overta, kan føre til ras for de borgerlige i dette området. Kampen om Union handler også om en ny identitet som blir sterkere. Dersom lokale initiativ hindres, står konsernet i veien for noe større enn Union, og regjeringens ord om valgfrihet vil bare være til spott.