Greve på vei ut

Hanne Sophie Greve kommer med stor sannsynlighet til å trekke seg som leder for Verdikommisjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter det Dagbladet har grunn til å tro, vil dette skje en stund etter at hun tiltrer stillingen som dommer ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 1. november.

Dette er konklusjonen Dagbladet trekker etter å ha snakket med en rekke av medlemmene i styringsgruppa og rådet til Verdikommisjonen. Greve får ros for jobben hun har gjort, men det blir understreket at de praktiske vanskelighetene raskt kan bli uoverstigelige.

Hanne Sophie Greve vil ikke selv bekrefte at hun kommer til å trekke seg. Men for første gang understreker hun de praktiske vanskelighetene omkring det å være dommer i Strasbourg og samtidig lede Verdikommisjonen.

- Jeg vil avvise at det ligger en interessekonflikt i å være leder for en regjeringsoppnevnt kommisjon og samtidig være dommer i Strasbourg. Hva som praktisk og forstandig er den beste løsningen, er en annen sak. Men det vil jeg ta stilling til etter 1. november, sier Greve til Dagbladet.

- Betyr det at du ser at det kan være praktisk umulig å skjøtte begge vervene?

- Det kan det være. I høst har jeg brukt kolossalt mye tid på Verdikommisjonen. Det har vært riktig og viktig for meg å gjøre et krafttak nå, men det er åpenbart at jeg ikke kan jobbe i så stor stil samtidig som jeg er dommer i Strasbourg. Det ville blitt vanskelig i enhver annen jobb også, mener Greve.

Må vurdere

Flere mener at Hanne Sophie Greve selv må avgjøre om de to oppgavene er overkommelige. Men medlem av styringsgruppa professor Per Fugelli sier at det ikke bare er opp til Greve å bestemme om hun skal fortsette eller ikke.

- Styringsgruppa, som står ansvarlig for framdrift og det endelige produktet, er nødt til å gjøre en egen vurdering av om hennes to verv er forenlige, sier Fugelli.

Han sier det er to ting som må avklares. Det ene er spørsmålet om Greves habilitet i forhold til domstolen i Strasbourg. Hvis Greve får klarsignal fra domstolen om at dette er greit, er neste spørsmål om det arbeidsmessig og praktisk er forenlig å ha en full stilling i Strasbourg - med krav om tilstedeværelse - samtidig som hun skal lede Verdikommisjonen. Andre sentrale kilder framholder at dette er en ømtålig sak.
Men man håper Greve vil komme til sin konklusjon snarest mulig. Og hvis ikke Greve gjør det, ser man for seg at statsminister Kjell Magne Bondevik skjærer gjennom og tar en samtale med Greve om saken.

Vegrer seg

Hvis verken Greve eller Bondevik tar en avgjørelse i løpet av kort tid, må styringsgruppa selv ta stilling til saken. Dette vegrer gruppa seg for i det lengste.

Men allerede nå heller flere i retning av at man trenger en ny leder når Greve drar til Strasbourg. Ikke minst er dette viktig fordi Verdikommisjonen nå ønsker å profilere seg sterkere og flere ønsker et sterkere engasjement i den dagsaktuelle debatten. Dette mener man Greve er fullt ut i stand til, under normale omstendigheter, men at det blir vanskelig når hun ikke befinner seg i Norge. Det blir også sagt rett ut at det var en tabbe å oppnevne Greve. Ikke fordi hun har gjort en dårlig jobb, men fordi hun risikerte å sitte på oppsigelse.

Spørsmålet som reiser seg er hvem som skal overta etter at Greve etter alt å dømme trekker seg.