Greve velger Strasbourg

Hanne Sophie Greve sier at hun fratrer som leder av Verdikommisjonen dersom Menneskerettighetsdomstolen reiser prinsipielle innvendinger mot hennes lederverv i Verdikommisjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hanne Sophie Greve fastslo dette overfor NTB da Verdikommisjonens styringsgruppe møttes for første gang i regjeringskvartalet i Oslo i dag.

- Jeg vil selvfølgelig opptre lojalt overfor Menneskerettighets- domstolen, sa Greve.

Greve sa at hun vil lede Verdikommisjonen inntil spørsmålet om hennes lederskap i Verdikommisjonen blir avgjort i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 1. november.

Greve viste til at hun har gjort nærmere rede for vervet som leder av Verdikommisjonen i et brev til Menneskerettighetsdomstol en i Strasbourg, og understreket at hun opplever saken som helt uproblematisk.

Samtidig presiserer Greve at hun ikke regnet med å bli valgt som medlem av domstolen da hun sa ja til å lede Bondevik-regjeringens verdikommisjon.

Må fortolkes

Statuttene for Menneskerettighetsdomstolen inneholder en generell bestemmelse som begrenser dommernes adgang til å påta seg oppdrag ved siden av dommergjerningen. Greve understreker imidlertid at det er domstolen selv som skal fortolke innholdet i denne bestemmelsen. Dette er en av de oppgavene som venter dommerne når de møtes første gang i november.

Men skulle resultatet av denne vurderingen bli at Greve fortsetter som leder av Verdikommisjonen, kan det likevel komme praktiske hindringer i veien.

Domstolen gjennomgår nå en nærmest total omorganisering for å gjøre arbeidet mer effektivt.

En annen endring er at arbeidet som tidligere ble utført av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, nå er lagt direkte under domstolen.

- Foreløpig har man ingen erfaringer med denne nye arbeidsformen. Derfor er det også for tidlig å si hvilke praktiske problemer som vil kunne oppstå i forhold til oppgaven med å lede Verdikommisjonen, sier Greve.

Bli kjent

Hovedformålet med møtet i Verdikommisjonens styringsgruppe i dag var å gi styringsgruppens medlemmer en mulighet til å bli kjent med hverandre. I tillegg var medlemmene på forhånd blitt bedt om å gjøre rede for sine tanker om Verdikommisjonens rolle, og hvordan de som medlemmer kan medvirke til å virkeliggjøre kommisjonens mål.

Sekretariatsleder Fred-Olav Sørensen opplyser at mange mennesker har henvendt seg til Verdikommisjonen for å tilby sin støtte til arbeidet.

(NTB)

FØRSTE MØTE: Verdikommisjonen møttes i dag for første gang.