PRESSET: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under dagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om 
redegjørelsen av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Assisterende departementsråd Morten Tiller til høyre. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
PRESSET: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under dagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om redegjørelsen av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Assisterende departementsråd Morten Tiller til høyre. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Grillet om politisamarbeid, bistandsinstruks og Heimevernet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ble presset under dagens terror-høring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forsvaret har i det store og hele kommet godt ut av evalueringene etter 22. juli-terroren. Gjørv-kommisjonen slår også i sin rapport fast at Forsvaret ikke ble satt på en reell prøve den juli-ettermiddagen.

Likevel måtte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), som overtok etter Grete Faremo (Ap) som var forsvarsminister 22. juli 2011, tåle en rekke kritiske spørsmål.

Hun entret salen i kontroll- og konstitusjonskomiteen etter forsvarssjefen Harald Sunde, sjef for Etteretningstjenesten Kjell Grandhagen, og Generalinspektør for Heimevernet, Kristin Lund.

De etterlot seg flere spørsmål om samarbeidet mellom politi og forsvar, som Strøm-Erichsen måtte bryne seg på.

Høyres Per-Kristian Foss tok opp Forsvarets bistandsinstruks:

- Var ikke politiet klar over hva man kunne be om, spurte Foss.

- Nei, jeg tror ikke det var slik, svarte Strøm-Erichsen.

- Det er en formulering der at politiet skal bruke sine egen ressurser først, før de skal be om bistand. I tillegg skal politiets personell eller materiell ansees som utilstrekkelig før man ber om bistand.

Det samme ble vektlagt av forsvarstoppene som var inne før forsvarsministeren. De måtte tåle kritikk av Martin Kolberg, som kalte dem veike for at de svarte unnvikende om samarbeidet mellom politiet og forsvaret.

- Jeg synes det er rart at Forsvaret ikke er mer proaktive med tanke på den samarbeidsordningen politi og Forsvaret har, sa Anders Anundsen (Frp), og fulgte opp:

- Vil du bidra til at dette endres?

- I år har forsvarsinstruksen blitt endret til at man skal være mer proaktiv, og at man skal kunne gå inn og gjøre forberedelser, svarte Strøm-Erichsen.

Også den betente nedleggelsen av Heimevernets spesialavdeling HV016, som blant andre NUPI mener svekket den norske beredskapen, måtte forsvarsministeren svare på. Før henne ble forsvarssjef Harald Sunde, som var ansvarlig for nedleggelsen, presset av Anundsen på hvorvidt han mente at dette hadde svekket beredskapen. Det ble avvist av Sunde.

Mange av de forsvarsansatte som var tilknyttet HV016 skal ha sluttet da avdelingen ble lagt ned. Strøm-Erichsen gjentok det samme som Kristini Lund sa før henne, nemlig at det er venteliste blant søkerne til Heimevernet nå.

- Jeg er kjent med at de som var tilknyttet HV016 ble tilbudt å fortsette i innsatsstyrkene, sa hun.

- Jeg er opptatt av at Heimevernet totalt sett får økt sin øving og trening, og at de blir bedre på objektssikring.