Grisebra for Den Glade Gris

Vurderer å utvide tilbudet med to-tre personalboliger til.

VEKSTEN FORTSETTER: Den Glade Gris AS kunne i 2018 nok en gang være storfornøyd etter inntektsvekst for femte året på rad. Foto: Bård Gundersen
VEKSTEN FORTSETTER: Den Glade Gris AS kunne i 2018 nok en gang være storfornøyd etter inntektsvekst for femte året på rad. Foto: Bård GundersenVis mer

(Hegnar.no:) Den Glade Gris AS kunne i 2018 nok en gang være storfornøyd etter inntektsvekst for femte året på rad. Helt siden oppstart i 2013 har de økt omsetningen hvert år. Inntektsøkningen var i 2018 på 12,88 prosent til 22,97 millioner kroner, mot 20,35 millioner kroner i 2017.

Øker på skrekk-dokumentar

Den Glade Gris opplyser om en omsetningsvekst på 15 prosent hittil i år sammenlignet med 2018.

Dette skjer til tross for at de holdt stengt i starten av januar, grunnet oppjustering av lokalene. Svine-restauranten omsetter for omtrent 280.000 kroner per stol, av totalt 80 sitteplasser.

Videre opplyses det om at juni i år endte med all-time high med en omsetning på 2,8 millioner kroner

NRK-dokumentaren fra 19. juni ser derfor ikke ut til å ha tynget omsetningen hittil.

- Vi ble noe bekymret for renommeet til norsk svinekjøtt etter reportasjen om dyrevelferden i NRK som fikk mye oppmerksomhet nå i juni. Men vi var raskt ute med å informere våre kunder om vårt fokus på å samarbeide med seriøse norske produsenter, skriver styreleder Even Hegbom i en mail til Hegnar.no

- Omsetningen gikk opp den uken svine-dokumentaren ble sendt, opplyser han videre

Forespørsel fra Bali

Selskapet satt på 4,81 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og lignende ved utgangen av 2018. De har likevel planen klar om hva pengene skal brukes til.

Har dere planer om å ekspandere rundt i Norge eller eventuelt utlandet?

- Vi har hatt planer om å etablere et par steder til. Vi har sett på Bergen og Tromsø, men foreløpig har vi ikke funnet den rette beliggenheten, svarer Hegbom.

- Så sent som i forrige uke fikk vi en henvendelse fra en person fra Bali som hevdet å være tilknyttet en bank. Han mente vi burde etablere «The Happy Pig» på Bali. Det ville garantert bli suksess hevdet han og påsto at han representerte investorer som lette etter nye innovative spisekonsepter. Han inviterte oss østover. Vi svarte høflig at vi skulle tenke på det, skriver han videre.

Grisebra investering

Den totale balansen er på 9,95 millioner kroner, hvorav 3,37 millioner kroner er sum egenkapital, mens 6,59 millioner kroner er sum gjeld. Egenkapitalen består av 40.000 kroner i sum innskutt egenkapital, mens 3,3 millioner kroner er opptjent egenkapital.

- Finansieringsbehovet av selskapet i etableringsåret ble løst med aksjonærlån. Lånet på 1,7 mill ble tilbakebetalt etter andre driftsår, skriver Hegbom.

I 2018 gikk også tomter, bygninger og annen fast eiendom opp til 3,91 millioner kroner, fra null året før.

- Vi har ønsket å bidra til at de ansatte har et godt liv også utenom jobben. Det er svært vanskelig for enkelte å skaffe seg en anstendig bolig i Oslo. Derfor kjøpte vi i fjor en personalbolig som vi tilbyr de ansatte som trenger det. Det er mulig vi kommer til å utvide dette tilbudet med to-tre personalboliger til. Vi ser at et slikt tilbud gir oss en konkurransefordel i kampen om god arbeidskraft.

Selskapet tok ut et utbytte på 1,7 millioner kroner i 2018. Til sammenligning var utbytte i 2017 en million kroner, men beløpet var på 500.000 kroner i 2016. Ingen andre år ble det tatt ut utbytte.

Resultatvekst

Av driftskostnader på 20 millioner kroner i 2018 endte varekostnaden totalt på 6,65 millioner kroner, mens lønnskostnaden var på 8,37 millioner kroner. Til sammenligning var tilsvarende tall henholdsvis 6,21 millioner kroner og 7,62 millioner kroner i 2017. Sum driftskostnader var i 2017 på 17,82 millioner kroner.

Driftsresultatet ble 2,98 millioner kroner i 2018, mot 2,53 millioner kroner i 2017

Resultatet før skatt endte i 2018 på 2,93 millioner kroner etter et netto finansresultat på minus 49.288 kroner. Netto finansresultat på minus 82 kroner gjorde at resultatet før skatt i 2017 ble tilnærmet likt som driftsresultatet.

I 2018 ble årsresultatet 2,25 millioner kroner etter en skattekostnad på 677.251 kroner. Tilsvarende tall var året før 1,91 millioner kroner, etter en skattekostnad på 620.493 kroner.

Andre økonominyheter:
- Øker sannsynligheten for en hard Brexit og mye ståhei
- Det beste resultatet vi har hatt noen gang