Grønn skatt og klimaet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er økende forståelse i verden for at utslippene av klimagasser må reduseres betraktelig. Klimagasser er noe vi får fordi noen produserer varer vi gjerne vil ha. Det betyr at mindre utslipp fører til at arbeidsplasser forsvinner og at investeringer går tapt, og at vi må si nei til andre ting vi setter pris på i det moderne samfunn. Derfor blir det heftige diskusjoner om hvordan målet skal nås. Noen må rammes, men ingen ønsker å bli den uheldige.
  • Dette er bakgrunnen for den striden vi allerede har hatt i forkant av regjeringens melding om oppfølgingen av Kyoto-avtalen og forslaget om grønne skatter som kom i går. Vårt land har forpliktet oss til å ta vår del av reduksjonene, og regjeringen ønsker med sitt forslag om grønne skatter å imøtekomme om lag halvparten av de utslippsreduksjonene vi er pålagt i henhold til avtalen i Kyoto. Regjeringens prinsipielle utgangspunkt er at forurenseren skal betale. Den vil derfor innføre avgift på flere klimagasser, men mest på COæ-2å Det er da også denne avgiften som har vakt mest strid i forkant, fordi den rammer viktige bedrifter i landet vårt.
  • Nå er det mye som taler for at regjeringen ikke får flertall i Stortinget for COæ-2å-avgiften. Opposisjonen vil redusere utslippene gjennom et kvotesystem, der kvotene kan kjøpes og selges, men der det totale utslippet blir redusert. Andre igjen mener at forurensningsloven kan tas i bruk for å få ned utslippene. Det er særlig Venstre som har ivret for å få innført de grønne skattene samtidig som de direkte skattene skal lettes. En del av inntektene fra avgiftene vil også bli tilbakeført til de svakeste bedriftene for at ikke arbeidsplasser skal gå tapt.
  • Det fins sterke argumenter mot alle former for tiltak for å nå Kyoto-målene. Prinsipielt kan man si at det er betenkelig å gjøre statsinntektene avhengige av forurensninger, slik grønne avgifter gjør. På den annen side er det også slik at kvotesystemet i en viss forstand premierer den som forurenser. Det viktigste nå er likevel at vi alle godtar at de ødeleggende utslippene må reduseres, og at dette under alle omstendigheter vil måtte svi for de fleste av oss. I så henseende er regjeringens forslag til å bære.