Grønnerøds advokat vurderer ny Orderud-etterforsking

Her er juryformann Arill Bråthens skisse av hvordan han mener det ble trikset med patronbeviset i Orderud-saken. Lars Grønnerøds forsvarer, Morten Kjensli, vil trolig be om ny etterforsking av magasinsporet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En slik etterforsking må eventuelt være avsluttet før Høyesteretts kjæremålsutvalg behandler ankene fra de fire dømte i trippeldrapssaken.

Kjenslis utspill skjer på bakgrunn av juryformann Arill Bråthens oppsiktsvekkende brev til statsadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Ny teori

Bråthen kommer med en helt ny teori om bevisst påførte spor på patronene som ble funnet på åstedet, og mener magasin kan ha blitt plantet i leiligheten til Grønnerød av Veronica og Per Orderud.

I brevet skriver Bråthen dette om våpenbyttet på Orderud gård i påsken 1999: «Det var ikke Lars som ba om å få en pistol i bytte, men Veronica og Per som insisterte på at han også, i tillegg til betaling, skulle ha en av pistolene.»

Advokat Kjensli sier at Bråthens teori er meget interessant.

- Det vi ikke vet, er om dette har vært til vurdering på juryrommet eller om det er vurderinger juryformannen har gjort i ettertid, sier Kjensli.

Statsadvokat Maurud har oversendt Bråthens brev til våpenteknisk vurdering ved Kripos. Det var også eksperter fra Kripos som hadde vurdert det omtalte magasinet i forbindelse med både herredsretts- og lagmannsrettssaken.

Kjensli sier til Dagbladet:

- Jeg vil avvente Kripos' vurdering. Deretter vil jeg vurdere om det er grunnlag for ny etterforsking i form av å innhente ytterligere våpenekspertise for å få brakt på det rene om andre eksperter kan ha en annen oppfatning av Bråthens teori enn det som hittil er framkommet fra Kripos i Orderud-saken, sier Kjensli.

Etter det Dagbladet kjenner til, er det lite trolig at Kripos kommer til å endre sin konklusjon om at magasinet etter alt å dømme satt i drapsvåpenet natt til pinseaften for tre år siden.

Plantet bevis?

Helt kort mener Bråthen at merkene på magasinet kan ha blitt påført patronene før drapene, og at et annet magasin har vært brukt under drapene. Deretter skal magasinet være plantet som bevis mot nettopp den kriminelle Lars Grønnerød.

Det var funnet av magasinet i Lars' leilighet ca. to uker etter trippeldrapet som førte til arrestasjonene Orderud-saken. Kristin Kirkemo Haukeland ble arrestert etter en skyteepisode i Østmarka sammen med en kriminell kamerat.

Kristin oppga Lars' adresse som sin adresse. Det førte til at politiet ransaket leiligheten og fant magasinet.

Mikroskopundersøkelser viste at patronene hadde sittet i det omtalte magasinet. Lars forklarer merkene med at han prøveladet et magasin for ekteparet under den såkalte våpenopplæringen på Orderud gård lille julaften 1998.

VENTER PÅ KRIPOS' VURDERING: Lars Grønnerøds forsvarer, Morten Kjensli, vil trolig be om ny etterforsking av magasinsporet. Kjenslis utspill skjer på bakgrunn av juryformann Arill Bråthens oppsiktsvekkende teori om bevisst påførte spor på patronene som ble funnet på åstedet.
JURYFORMANNENS TEORI: FIGUR 1) Når pistolmagasinet dunkes mot et underlag, vil den kraften som oppstår virke rett ned. FIGUR 2) Det vil ikke oppstå noen kraft som medfører rotasjon av patronhylsene. FIGUR 3) Dunkesporene når de er doble, vil følgelig ligge symmetrisk om samme akse. FIGUR 4) Dersom det hadde oppstått en roterende kraft, ville dunkesporene hatt en slik posisjon i forhold til hverandre.