Grønt kort til Norge?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Tidligere generalsekretær i Flyktningerådet, Trygve Nordby, har kastet en brannfakkel inn i flyktning- og innvandringsdebatten. Som det framgikk av Dagbladets reportasje lørdag, foreslår han å oppheve innvandringsstoppen. Fordi Norge trenger arbeidskraft, ser han for seg et system som likner på det amerikanske «Green Card Lottery»: Et visst antall personer får ved loddtrekning oppholds- og arbeidstillatelse i Norge hvert år, i første omgang som en prøveordning over tre år.
  • Ordningen vil ha en rekke positive ringvirkninger: Man vil lettere kunne skille mellom innvandrings- og flyktningpolitikken, utlendingene vil ikke lenger så lett kunne oppfattes som et problem, men som en ressurs - hva flyktningene for øvrig selvfølgelig også er. Og den vil kunne stimulere Norge som et flerkulturelt samfunn.
  • En forutsetning er at ordningen ikke ytterligere svekker den allerede så svake viljen vi har til å ta imot flyktninger og asylsøkere, og at dette ikke blir noe humanitært tiltak. Meningen må være å åpne for at mennesker som er hjemmehørende utenfor EØS-området, og som simpelthen bare vil komme hit for å bo og arbeide, skal få anledning til det.
  • Forslaget er allerede godt mottatt i så forskjellige leirer som NHO og AUF. Arbeiderpartiet og regjeringspartiene skulle også kunne støtte det. Og selv Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet burde være programforpliktet til å støtte forslaget. Det lar seg forsvare ut fra rene liberalistiske prinsipper, og kan gjennomføres uavhengig av det Hagen er så redd for: humanisme, eller «snillisme», som han ynder å kalle det.
  • Foreløpig er det viktigste at forslaget er som et friskt pust inn i en debatt om Norge og utlendinger som lenge har vært både betent og fastlåst. Faren ligger i at flyktningene kan komme til å bli betraktet som annenrangs utlendinger, noe som det er opp til politikerne og offentligheten å forhindre. Vi ønsker debatten velkommen, ikke minst fordi den vil avsløre hva som ligger bak vår restriktive flyktningpolitikk: Frykt for det fremmede eller bekymring for at vi ikke kan gi folk i nød gode vilkår.